Volvo förnyar personaloptionsprogram

VOLVO FÖRNYAR PERSONALOPTIONSPROGRAM Styrelsen i AB Volvo har beslutat förnya det personaloptionsprogram för ledande befattningshavare i Volvokoncernen som infördes 2000 och som tidigare förnyats både 2001 och 2002. Personaloptionsprogrammet är som tidigare resultatberoende. Det nya programmet omfattar precis som föregående års program cirka 150 ledande befattningshavare. Tilldelningen kan maximalt uppgå till 1 135 000 optioner, varav koncernchef och VD Leif Johansson kan erhålla maximalt 50 000 optioner. Storleken på optionstilldelningen bestäms utifrån hur väl vissa uppsatta finansiella mål för år 2003 uppfylls. Optionerna beräknas tilldelas i april eller maj 2004. Löptiden för optionerna är fem år och optionslösen kan ske under de två sista åren, varvid en option ger rätt att förvärva en B-aktie i Volvo för ett lösenpris som kommer att motsvara 100 % av aktiekursen vid optionstilldelningen. För personer som inte är bosatta i Sverige ger varje option en rätt att erhålla ett kontant belopp som motsvarar skillnaden mellan aktiekursen vid lösentillfället och lösenpriset. Befattningshavarna erlägger ej någon betalning för optionerna. Optionerna är inte överlåtbara och upphör att gälla om befattningshavaren slutar på egen begäran under löptiden. Optionsprogrammet omfattar enbart existerande aktier. Ytterligare information om programmet kommer att lämnas i samband med en eventuell tilldelning av optionerna i april/maj 2004. 2003-05-06 För ytterligare information kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har ca 71 000 anställda, produktionsanläggningar i 25 länder och närvaro på mer än 185 marknader. Volvo omsätter 180 miljarder SEK och är noterat på börserna i Stockholm, London, Bryssel, Frankfurt och på NASDAQ i USA ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00940/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00940/wkr0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar