Volvo förvärvar egna aktier

VOLVO FÖRVÄRVAR EGNA AKTIER Styrelsen i AB Volvo har den 1 februari 2001, beslutat om återköp av högst 10 procent av bolagets aktier, varav fem procent ska överlåtas till Renault S.A. som slutlikvid för förvärvet av Mack Trucks och Renault V.I. I anslutning till styrelsebeslutet har AB Volvo under tisdag den 6 februari förvärvat 125,085 A-aktier och 781,724 B-aktier i AB Volvo. A- aktierna har förvärvats till ett genomsnittspris om 182,66 kronor per aktie och B-aktierna har förvärvats till ett snittpris om 187,71 kronor per aktie. Detta förvärv motsvarar 0,21 procent av kapitalet samt 0,12 procent av röstetalet. Volvo äger därmed 5,19 procent av antalet utestående A-aktier och 5,52 procent av antalet utestående B-aktier. Det totala antalet förvärvade aktier motsvarar 5,25 procent av röstetalet och 5,42 procent av kapitalet. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 441.520.885. 2001-02-07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00120/bit0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar