Volvo har tecknat slutgiltigt avtal om försäljningen av IT-verksamhet

Volvokoncernen har ingått ett slutgiltigt avtal med HCL Technologies om försäljningen av den externa IT-affären och driften av IT-infrastrukturen. Affären förväntas genomföras den 31 mars 2016 efter uppfyllande av vissa villkor och kommer att innebära både långsiktiga kostnadsbesparingar och en reavinst motsvarande 900 miljoner kronor.  Reavinsten påverkar Volvokoncernens rörelseresultat och finansiella nettoskuld positivt med motsvarande belopp i det första kvartalet 2016.  

Volvokoncernen meddelade i oktober 2015 att man avsåg att sälja den externa IT-verksamheten och överlåta driften av IT-infrastruktur till HCL Technologies, en global IT-leverantör med stor erfarenhet av branschövergripande leveranser till stora internationella företag.

Reavinsten kommer att redovisas i segmentet Gemensamma koncernfunktioner.

2016-02-16

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Karin Wik. 0765-537229.

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2015 cirka 313 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.

Prenumerera

Dokument & länkar