Volvo kontrollerar mer än 90% i Kommersiella fordon Europa AB

VOLVO KONTROLLERAR MER ÄN 90% I KOMMERSIELLA FORDON EUROPA AB AB Volvo kontrollerar nu mer än 90 procent av aktier och röster i Kommersiella Fordon Europa AB. Samtidigt förlängs anmälningsperioden till och med den 8 augusti 2003. Sammanräkningen av inlämnade accepter i AB Volvos erbjudande visar att 12 307 868 aktier i Kommersiella Fordon Europa AB ("KFAB") har lämnats in, motsvarande 47,89 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet i KFAB. Tillsammans med de KFAB-aktier Volvo erhållit som utdelning kommer Volvos sammanlagda ägarandel i KFAB efter erbjudandets fullföljande uppgå till 23 397 370 aktier motsvarande 91,04 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet i KFAB. Volvo har fastställt att alla villkor för erbjudandet har uppfyllts med undantag för att det ännu inte fastställts att aktierna i KFAB har registrerats på Bilias aktieägares VP-konton. Sådan registrering väntas ske den 11 juli 2003 varvid Volvo kommer att ta ställning till detta villkor. Förutsatt att även detta villkor uppfyllts beräknas erläggande av likvid påbörjas den 14 juli 2003, varefter tvångsinlösen av resterande aktier beräknas påbörjas. För de aktieägare som ännu inte accepterat erbjudandet förlängs anmälningsperioden till och med den 8 augusti 2003. Aktieägare som lämnar in aktier under den förlängda anmälningsperioden beräknas erhålla likvid den 15 augusti 2003. 2003-07-07 För ytterligare information, kontakta Mårten Wikforss 031-66 11 27 Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har ca 71 000 anställda, produktionsanläggningar i 25 länder och närvaro på mer än 185 marknader. Volvo omsätter 180 miljarder SEK och är noterat på börserna i Stockholm, London, Frankfurt och på NASDAQ i USA ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030707BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030707BIT00430/wkr0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar