Volvo lämnar offentligt erbjudande till de blivande aktieägarna i KFAB

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktas ej till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, godkännanden eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Pressinformation VOLVO LÄMNAR OFFENTLIGT ERBJUDANDE TILL DE BLIVANDE AKTIEÄGARNA I KFAB Volvo lämnar ett offentligt erbjudande avseende Bilias lastbils- och entreprenadmaskinsverksamhet, KFAB. För att renodla den egna verksamheten avser Volvo växla sitt innehav i Bilias personbilsverksamhet mot ett ökat ägande i Bilias lastbils- och entreprenadmaskinsverksamhet. · Styrelsen i Bilia AB ("Bilia") har överfört Bilias lastbils- och entreprenadmaskinsverksamhet till ett helägt dotterbolag (Kommersiella Fordon Europa AB, "KFAB") och har föreslagit ordinarie bolagsstämma i Bilia den 10 juni 2003 att dela ut KFAB till Bilias aktieägare, varvid en aktie i Bilia skall berättiga till utdelning av en aktie i KFAB 1) · AB Volvo ("Volvo") erbjuder tre aktier i "Nya" Bilia 2) för varje fyrtal aktier i KFAB ("Erbjudandet") · Erbjudandet rekommenderas enhälligt av styrelsen för Bilia, med stöd av en oberoende utvärdering (fairness opinion) från Bilias finansiella rådgivare Enskilda Securities · Volvo äger före Erbjudandet cirka 43 procent av aktierna i Bilia · AB Custos, Bilias näst störste aktieägare, stödjer Erbjudandet och har meddelat att de har för avsikt att acceptera detsamma · Prospekt beräknas offentliggöras den 6 juni 2003 och anmälningsperioden beräknas påbörjas den 13 juni 2003 och avslutas den 4 juli 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/26/20030526BIT00650/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/26/20030526BIT00650/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar