Volvo lastvagnar presenterar ny miljardsatsning

Report this content

Volvo LASTVAGNAR PRESENTERAR NY MILJARDsATSNING I USA Volvo Lastvagnar presenterar idag ett helt nytt lastbilsprogram för den nordamerikanska marknaden. Volvo är den enda tillverkare som utvecklat en helt ny lastbil för att möta de strängare miljökraven EPA 02, som träder i kraft den 1 oktober i USA. Projektet har pågått i tre år och den totala investeringen uppgår till 1,8 miljarder kronor (190 MUSD). Den nya Volvo VN bygger på samma platform som de nya Volvo FH och Volvo FM modellerna som presenterades under hösten 2001. - Utifrån vår globala plattform, har vi arbetat fram en helhetslösning, där vi kunnat optimera alla komponenter för att tillmötesgå de nya ambitiösa emissionskraven med bibehållen mycket god transportekonomi för åkaren, säger Jorma Halonen, VD för Volvo Lastvagnar. Helt ny lastbil Medan den övriga industrin arbetat med att utveckla nya renare motorer och sedan installera dem i befintliga vagnsprogram, har Volvo utvecklat alla delar parallellt och på så sätt kunnat få fram en helt ny lastbilsgeneration som erbjuder sina ägare mycket konkurrenskraftig produktivitet och totalekonomi. En viktreduktion på upp till 680 kg ökar även fordonets möjliga nyttolast i motsvarande omfattning. Samtidigt har förarkomforten förbättrats ytterligare. Hela utvecklingsarbetet har utgått från transportörernas verklighet och behov. Transportbranschen i USA oroar sig dock för att de nya motorerna kommer att medföra ökade driftskostnader med bl a försämrad bränsleförbukning och tillförlitlighet. - Därför känns det väldigt positivt för oss att kunna presentera en helt ny optimerad lastbil där dessa försämringar kunnat motverkas, vilket ger oss en väldigt stark konkurrensposition, säger Jorma Halonen. Ny testanläggning För att kunna bibehålla sin starka ställning bland världens lastbilstill verkare har Volvo nyligen färdigställt ett nytt motorlaboratorium vid anläggningen i Göteborg. Här finns resurser och kompetens för att utveckla dieselmotorer som klarar framtida miljökrav i såväl EU som i USA. Den nya lastbilen delar sitt karaktäristiska utseende med den tidigare modellen av Volvo VN, men där slutar också de gemensamma nämnarna. Mer än 1.000 komponenter har vidareutvecklats. 2002-08-21 För ytterligare information, kontakta: Claes Claeson, massmediarelationer, Volvo Lastvagnar, tel 031 - 66 39 08 eller 0708 - 36 39 08. E-mail: claes.claeson@volvo.com Fotnot:. Bilder på nya Volvo VN finns att ladda ner från vår hemsida www.volvo.com/trucks ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020820BIT01080/wkr0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020820BIT01080/wkr0004.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar