Volvo lastvagnars nya produktprogram bakom stark vändning 2002

VOLVO LASTVAGNARS NYA PRODUKTPROGRAM BAKOM STARK VÄNDNING 2002 Volvo Lastvagnar ökade sina leveranser med sex procent under 2002 jäm fört med föregående år. Leveranserna uppgick till 69.483 lastvagnar trots låga volymer i början av året i samband med modellskiften i produktion. En lyckad lansering av nya produktprogrammet bidrog till att ett mycket positivt år för Volvo Lastvagnar. Den totala världsmarknaden för tunga lastvagnar noterade all time high med ca 880,000 vagnar. Kina stod för en stor del av den kraftigt ökade efterfrågan. Samtliga geografiska områden bidrog till Volvo Lastvagnars starka utveckling under året. Ökningen var störst i Asien, där ett ett flertal länder noterade försäljningsrekord, bl a Kina (1.049, +89 procent) och Sydkorea (833, +71 procent). Iran blev största marknad i Asien och ökade till 2.372 (+ 179 procent). Trots en minskande totalmarknad i Brasilien, lyckades Volvo öka försäljningen(+3 procent) och blev därmed marknadsledare. Positiv utveckling i Europa Europa-divisionen har haft ett mycket framgångsrikt år med den fortsatta lanseringen av det nya lastvagnsprogrammet. Trots att Europa-marknaden minskade med 11%, så mötte Volvo en mycket stark efterfrågan. Detta är resultatet av ett långsiktigt arbete för ökad kundtillfredställse och förbättrad transportekonomi för nya Volvo FM och Volvo FH. Volvo Lastvagnar blev marknadsledare i Norden samt i ett tiotal europeiska länder, däribland Belgien, som också är en hemmamarknad för Volvo Lastvagnar. Den konkurrensutsatta Tysklandsmarknaden har varit mycket svag, men Volvo gick emot strömmen och stärkte sin position. Volvos marknadsandel i Europa minskade till 14,1 procent (14,4 procent) till följd av låga utleveranser i början av året i samband med modellskifte i produktion. Ökning i USA Volvo Lastvagnar i Nordamerika ökade leveranserna med 14 procent, främst genom att många kunder valde att tidigarelägga sina lastbilsinköp inför de nya strängare utsläppsreglerna (EPA02), som började att träda i kraft den 1 oktober. Under hösten 2002 introducerades nya Volvo VN som fick ett varmt mottagande av såväl kunder som fackpress. Det är den enda lastbilsmodell som optimerats för att möta de nya EPA02-reglerna och mer än 6000 order har redan tecknats. Mottagandet av det nya produktprogrammet har varit mycket positivt och efterfrågan har överträffat förväntningarna. För att klara leveranser till kund, har huvudfabrikerna i Europa haft fullt kapacitetsutnyttjande. Även anläggningen i Curitiba, Brasilien, bidrog till att korta leveranstiderna genom att leverera hytter till Volvo FH och Volvo FM. LEVERANSER PER REGION: JANUARI - DECEMBER +-% 2001 2002 TOTALT EUROPA 39.384* 38.570 - 2 VARAV: VäSTRA EUROPA 34.719 33.667 -3 ÖSTRA EUROPA 4.665 4.903 +5 NORDAMERIKA 13.016 14.900 +14 SYDAMERIKA 4.620 4.739 + 3 ASIEN 5.980 8.709 + 46 ÖVRIGA MARKNADER 2.344 2.565 + 9 TOTALT 65.344 69.483 + 6 * 2001 exkl Mitsubishi Canter (1.925) 7 FEBRUARI, 2003 FöR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: CLAES CLAESON, VOLVO LASTVAGNAR, TEL 031-663908 ELLER 0708 - 36 39 08 MAIL: CLAES.CLAESON@VOLVO.COM ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00580/wkr0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar