Volvo levererar intelligent transportsystem till Norge

Volvo LEVERERAR INTELLIGENT TRANSPORTSYSTEM TILL NORGE Volvo Mobility Systems, telematikenheten inom Volvokoncernen, har tillsammans med den norska systemintegratören Mobitech a/s levererat det första automatiska fordonslokaliseringssystemet (Automatic Vehicle Location; AVL) och realtids passagerarinformationssystemet (Real-time Passenger Information; RTPI) i Norge. Kunden, staden Tromsö, använder systemet för att tillhandahålla reseinformation i realtid till sina passagerare och för att övervaka och styra stadsbussverksamheten. Staden Tromsö driver en busspark på cirka 100 bussar. Projektet omfattar integrering av 17 bussar i det AVL/RTPI-system som levererats av Volvo och användning av det på marknaden tillgängliga allmänna GPRS-nätet för datakommunikation. Så småningom kommer hela bussparken att anslutas till systemet. Med denna leverans har Tromsö skaffat sig ett av de modernaste AVL/RTPI- systemen på marknaden. Bland de viktiga funktionerna märks automatisk fordonslokalisering, punktlighetsövervakning, tvåvägs textmeddelanden, automatisk annonsering av nästa hållplats, destinationsskyltstyrning mm. Realtids passagerarinformation, såsom beräknad avgångstid, visas för passagerarna på hållplatsdisplayer. Trafikledningen kan övervaka trafikens aktuella status med användarvänliga Windows-baserade applikationer i ledningscentralen. Volvo Mobility Systems nästa generation telematiksystem för allmänna kommunikationer, ITS4mobility, utgör kärnan i systemet i Tromsö. Det är ett eventstyrt system baserat på GPS-positionering i kombination med död räkning och registrering av dörröppningar. Den Linux-baserade fordonsdatorn för ITS4mobility utgör ett stort framsteg när det gäller fordonselektronik hos bussar. Det integrerar en fullfärgs 5,5" TFT-skärm som visar ergonomiskt anpassad information för föraren som man inte kunnat göra tidigare. Förargränssnittet har utvecklats tillsammans med HMI-specialister och i aktivt samarbete med bussförarna. Volvo fordonsterminal kan installeras i alla bussmärken som retrofit-lösning. När det levereras fabriksmonterat i nya Volvo-bussar ger det ytterligare kvalitets-, kostnadseffektivitets- och funktionsfördelar eftersom det smidigt länkas till Volvo-bussens eget multiplex-system. Användningen av GPRS för datakommunikation gör det möjligt att fjärrlogga fordonens status och ladda ned tidtabeller och mjukvaruuppgraderingar till specifika fordon från t.ex. leverantören direkt och därmed sänka underhållskostnaden för sådana system. Centralen för ITS4mobility följer redan idag cirka 450 bussar och spårvagnar i Göteborg och ger realtidsinformation till trafikledning, resandeservice och passagerare i drygt 140 hållplatsdisplayer, men även via internet och wap. ITS4mobility kan använda alla radiokommunikationsprotokoll och kan installeras oberoende av fordonsparkens storlek. Det grundar sig på ett decenniums erfarenheter av utveckling och underhåll av realtids passagerarinformationssystem. Inom kort kommer fordonsterminaldelen av ITS4mobility att installeras i färjor som ingår i lokaltrafiken i Göteborg. Tromsö är en norsk stad med cirka 75 000 invånare som ligger omkring 1600 km norr om Oslo på latituden 70 nord, m.a.o. en av de nordligast belägna städerna i världen. Staden har en årsmedeltemperatur på 2,5 C; med midnattssol från den 21 maj till den 23 juli och totalt mörker från den 25 november till den 21 januari. Staden kallas även "Nordens Paris". 2003-07-03 För ytterligare information, kontakta Göran Varosy 031-772 47 45 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/03/20030703BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/03/20030703BIT00110/wkr0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar