Volvokoncernens bokslut för 2002

Volvokoncernens bokslut för 2002 2002 2001 Nettoomsättning, Mkr 177 080 180 615 Rörelseresultat exkl 2 837 3 186 strukturkostnader, Mkr Rörelseresultat, Mkr 2 837 -676 Resultat efter finansiella 2 013 -1 866 poster, Mkr Nettoresultat, Mkr 1 393 -1 467 Försäljningstillväxt, % -2 50 Resultat per aktie, kronor 3:30 -3:50 Avkastning på eget kapital, % 1,7 -1,7 · Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2002 uppgick till 823 Mkr, jämfört med 364 Mkr i rörelseförlust under motsvarande period föregående år. · Lägre rörelseresultat för Anläggningsmaskiner på grund av avsättningar för omstrukturering av återförsäljarnätet i Nordamerika samt rationaliseringskostnader för produktionen av hjulgående grävmaskiner. · Arbetet med att förstärka den nordamerikanska lastbilsverksamheten fortsatte under det fjärde kvartalet. Återförsäljar- och servicenätet utvidgades, Macks fabrik i Winnsboro stängdes och tillverkningen av den nya Volvo VN lastbilen påbörjades i anläggningen i New River Valley. · Starkt kassaflöde för helåret. Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till 4,9 Mdr i det fjärde kvartalet. · Styrelsen föreslår en aktieutdelning på 8:00 kronor per aktie för 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00040/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00040/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar