Volvokoncernens bokslut för 2002 - kortversion

VOLVOKONCERNENS BOKSLUT FÖR 2002 - KORTVERSION " Volvokoncernens positiva trend fortsatte under det fjärde kvartalet trots minskande efterfrågan på världsmarknaden. Det förbättrade rörelseresultatet beror främst på en framgångsrik lastbilsverksamhet i Europa, positiva synergieffekter och ännu ett starkt resultat från Volvo Penta. Glädjande är att vårt arbete med att stärka kassaflödet har lett till ett starkt positivt resultat under det fjärde kvartalet såväl som för helåret. Vinsten per aktie förbättrades väsentligt jämfört med föregående år och uppgick till 3:30 kronor," säger Leif Johansson, koncernchef. Volvokoncernens bokslut för 2002 2002 2001 Nettoomsättning, Mkr 177 080 180 615 Rörelseresultat exkl strukturkostnader, Mkr 2 837 3 186 Rörelseresultat, Mkr 2 837 -676 Resultat efter finansiella poster, Mkr 2 013 -1 866 Nettoresultat, Mkr 1 393 -1 467 Försäljningstillväxt, % -2 50 Resultat per aktie senaste 3,30 -3,50 12-månadersperioden, kronor Avkastning på eget kapital, % 1,7 -1,7 Rörelseresultat per affärsområde Fjärde kvartalet Helåret Mkr 2002 2001 2002 2001 Lastvagnar 507 591 1 189 1 040 Bussar 33 -231 -94 -524 Anläggningsmaskiner -47 136 406 891 Volvo Penta 159 128 647 658 Volvo Aero -41 89 5 653 Financial Services 129 80 490 325 Övrigt 83 -20 194 143 Rörelseresultat* 823 773 2 837 3 186 Strukturkostnader - -1 137 - -3 862 Rörelseresultat 823 -364 2 837 -676 * Exklusive strukturkostnader Q4 Nettoeffekt av kapitaliserade och avskrivna utvecklingskostnader: Totalt 336, Lastvagnar 239, Bussar 12, Anläggningsmaskiner 49, Volvo Penta 34, Volvo Aero 2. Q4 Överskott i Volvos Pensionsstiftelse: Totalt 13, Lastvagnar12, Bussar 0, Anläggningsmaskiner 9, Volvo Penta 2,Volvo Aero 2, Financial Services -1, Övrigt -11. Volvo har beslutat att ändra sina redovisningsprinciper för pensions- och sjukvårdsförpliktelser i enlighet med den nya RR29 från och med 2003. För mer information, se sidan 23 i Volvokoncernens bokslut för 2002. För mer information, se den fullständiga rapporten som finns tillgänglig på www.volvo.com. AB Volvo, 2003-02-07 Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har ca 71 000 anställda, produktionsanläggningar i 25 länder och närvaro på mer än 185 marknader. Volvo omsätter 180 miljarder SEK och är noterat på börserna i Stockholm, London, Bryssel, Frankfurt och på NASDAQ i USA. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00010/wkr0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar