ABB avyttrar produktionsenhet för elektronik i Schweiz

ABB avyttrar produktionsenhet för elektronik i Schweiz Finska Elcoteq förvärvar verksamhet med 300 medarbetare ABB avyttrar en produktionsenhet för elektronik i Turgi, Schweiz, till finska Elcoteq. Tillverkningen läggs ut till Elcoteq som ett led i ABB:s ansträngningar att fokusera på kärnverksamheter. De finansiella villkoren för affären offentliggjordes inte. Den schweiziska produktionsenheten har 300 anställda och redovisade en omsättning för år 2000 på mer än 60 MUSD (cirka 570 miljoner kronor). Elcoteq ska fortsätta produktionen på samma plats och behålla alla tidigare ABB-medarbetare. Enligt ABB ska Elcoteq bli prioriterad leverantör. Transaktionen gäller retroaktivt från 1 januari 2001. ABB (www.abb.com) betjänar tillverknings-, process och konsumentvaruindustrin, energi, olja och gassektorn samt infrastrukturmarknaden med 160 000 medarbetare i mer än 100 länder. För mer information, kontakta: ABB Media Relations ABB Investor Relations Thomas Schmidt Switzerland: +41 1 317 7266 Tel: +41 1 317 7354 Sweden: +46 21 32 5928 Fax: +41 1 317 7958 USA: +1 203 750 7743 media.relations@ch.abb.com investor.relations@ch.abb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00410/bit0002.pdf

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar