ABB avyttrar verksamheten inom luftbehandling, affären värd 225 MUSD

ABB avyttrar verksamheten inom luftbehandling, affären värd 225 MUSD Företaget fokuserar på kärnområdena kraft- och automationsteknik 2001-12-10 - ABB ska sälja företagets verksamhet inom luftbehandlingsutrustning till Global Air Movement (Luxembourg) SARL för 225 MUSD (cirka 2,3 miljarder SEK), som ett led i strategin att fokusera på kraft- och automationsprodukter samt system och lösningar för kraftföretag och industrier. Global Air Movement (Luxembourg) SARL är ett företag som bildats på uppdrag av Compass Partners European Equity Fund L.P., företagsledningen och andra investerare. "Denna avyttring är i linje med ABB:s strategi att fokusera på kärnkompetensområdena inom teknik för kraft och automation," säger Jörgen Centerman, ABB:s vd och koncernchef. "Marknaden för luftbehandlingsutrustning genomgår en konsolideringsperiod och vi anser att de nya ägarna är bättre positionerade för att växa och understödja dessa verksamheter." Försäljningen är föremål för sedvanliga tillstånd från konkurrensövervakande myndigheter. Finansieringen av transaktionen har de arrangerande bankerna åtagit sig. Lånedokumentationen kommer att vara fullbordad innan affären avslutas. Enligt kontraktet ska Global Air Movement (Luxembourg) SARL köpa ABB:s världsomspännande luftbehandlingsverksamhet. Affärsområdet, med huvudkontor i Zürich, Schweiz, har ungefär 3 500 medarbetare i 30 länder (varav cirka 1 400 i Sverige) och redovisade intäkter på omkring 440 MUSD under 2000. Affären kommer att föra samman verksamheten med Woods Air Movement Limited, i Colchester, Storbritannien, ett företag som förvärvades av Global Air Movement (Luxembourg) SARL förra året. Woods har intäkter på 95 MUSD, ungefär 700 medarbetare och finns representerat i 70 länder världen över. ABB:s verksamhet inom luftbehandlingsutrustning levererar fläkt- och ventilationsprodukter för offentliga, kommersiella och industriella ventilations- och processapplikationer. Den var en del av ABB:s division Tillverknings- och konsumentvaruindustri och utgjorde en viktig del av den tidigare Fläkt-koncernen. Varumärket Fläkt ingår som en del i affären. Hannu Paitula, ansvarig för luftbehandlingsverksamheten inom ABB, har utsetts till koncernchef för det nya förenade företaget. Paitula säger: "Vi har en fantastisk möjlighet att skapa en global ledare, baserad på varumärkena Fläkt och Woods, samt det faktum att de båda verksamheterna kompletterar varandra mycket väl, både geografiskt och tekniskt." ABB och Global Air Movement (Luxembourg) SARL sade att de är engagerade för en fortsatt affärsrelation. Compass Partners European Equity Fund LP är specialiserat på stora, komplexa kontrollinvesteringar som omfattar flera jurisdiktioner. Denna typ av investeringar i onoterade bolag kräver strategiskt, verksamhetsmässigt och finansiellt expertkunnande för att skapa värde i långsiktiga partnerskap tillsammans med företagsledningen. ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB har 160 000 medarbetare i mer än 100 länder. -END- [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011210BIT00060/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011210BIT00060/bit0001.pdf

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär inom banbrytande teknik med ett omfattande erbjudande för digitala industrier. Med över 130 år av innovation är ABB idag ledande inom digitala industrier med fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den gemensamma digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s marknadsledande verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar