• news.cision.com/
  • ABB/
  • ABB bildar samriskföretag inom Industriell IT med amerikansk partner

ABB bildar samriskföretag inom Industriell IT med amerikansk partner

Report this content

ABB bildar samriskföretag inom Industriell IT med amerikansk partner ABB bildar ett samriskföretag med amerikanska mjukvaruutvecklaren SKYVA International, en ledande leverantör av mjukvara för samarbetshandel. ABB betalar 130 MUSD för 53 procent i företaget och överför mjukvaruingenjörer till SKYVA som en del i affären. SKYVA International är en viktig utvecklare av Java-baserad mjukvara för sk samarbetshandel - där system skarvlöst länkar samman affärsprocesser hos leverantörer, tillverkare och kunder. Tillverkare kan bättre balansera tillgänglighet och flöde av råvaror från leverantörer gentemot färdiga produkter som lämnar anläggningen. Kunder kan koppla samman hela inköpskedjan för att se vilka produkter som är tillgängliga, till vilket pris och när de kan levereras. SKYVAs mjukvara integrerar alla delar i inköpskedjan, inklusive order, transaktioner och leveransåtaganden. "Denna verksamhet har utmärkt tillväxtpotential och bygger på våra befintliga teknikplattformar," säger Göran Lindahl, ABBs vd och koncernchef. "Inför dynamiska marknader, ökande global konkurrens och behov av lösningar för elektroniska affärer kräver våra kunder i ökad utsträckning nya metoder för att öka tempot, bli mer effektiva och förflytta sig in i den digitala ekonomin." Enligt ABB ger partnerskapet ökad tillväxt för koncernens verksamhet inom Industriell IT, och gör det möjligt att erbjuda skräddarsydda mjukvarulösningar som binder samman produktions- och transaktionsprocesserna för kunder inom både tillverkning och service. Mjukvaran kan på naturligt sätt tillämpas inom fordonsindustri, kemisk industri, gruvindustri och cementindustri, för att nämna några. Systemen är utformade för att komplettera utbudet från större leverantörer av affärssystem (ERP) och gör det möjligt för kunder att maximera sina installerade affärssystem. Samriskföretaget får huvudkontor i USA och förutsatt sedvanliga godkännanden från konkurrensövervakande myndigheter startar verksamheten omedelbart. Det kommer att anställa mer än 300 specialister inom IT och elektroniska affärer under första verksamhetsåret och väntas engagera ytterligare 200 mjukvaru- och affärsprocessexperter i takt med att verksamheten växer. ABB förväntar att samriskföretaget kommer att generera betydande intäkter från licensering av denna teknik direkt till kunder och från leveranser av färdiga lösningar genom ABBs marknadskanaler. Dessutom kommer samriskföretaget att utvidga ABBs erbjudande från tillverkningsindustrin till servicesektorn, som bank och försäkring. "Vi är mycket förväntansfulla över att våra resurser och vårt expertkunnande kombineras med ABBs för att leverera industrilösningar som bygger på tekniska och strategiska aspekter i kundernas verksamheter ", säger Hans-Werner Hector, styrelseledamot i SKYVA International. "Denna allians ger betydande nya resurser och intäktsmöjligheter till vår snabbt växande verksamhet, samtidigt som vi ger våra kunder en komplett lösning från anläggningsautomation till affärssystem." Parterna förutser en börsnotering av företaget inom de närmaste åren. ABB Automation, ett av ABBs sex globala affärssegment, är världens största automationsföretag med intäkter på mer än 8 miljarder USD 1999. ABB Automation bidrar med expertis på processautomation i realtid för många olika industrigrenar till detta företag ABB-koncernen betjänar kunder inom kraftöverföring; kraftdistribution; automation; olja, gas och petrokemi; byggnadsteknologi och finansiella tjänster. Med nya IT-applikationer, kundanpassade mjukvarulösningar, växande elektroniska affärer och en snabbt expanderande kunskaps- och tjänstebas bygger ABB broar till den nya ekonomin. ABB-koncernen har cirka 160 000 medarbetare i mer än 100 länder. För mer information, kontakta: ABB Corporate Communications, ABB Investor Relations, Zurich Zurich Thomas Schmidt Pia Irell Tel: +41 1 317 7354 Tel: +41 1 317 7266 Fax: +41 1 317 7958 Fax: +41 1 311 9817 media.relations@ch.abb.com investor.relations@ch.abb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00860/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00860/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar