ABB Building Systems får ansvar för 180 skolor i Stockholm

ABB Building Systems får ansvar för 180 skolor i Stockholm Avtalet innebär ett ansvar för teknisk fastighetsservice med inriktning på inomhusklimat i 180 skolor i Stockholm. 2003-03-05 - ABB Building Systems har erhållit uppdraget från SISAB, som äger och förvaltar merparten av Stockholms skolor. I relation till den stora lokalytan om hela 1,6 miljoner kvm, är det den största offentliga upphandling av fastighetsservice som någonsin gjorts i Sverige. Avtalet är tecknat på tre år med start 1 april, 2003. Värdet av kontraktets fasta del uppgår till 12 MSEK årligen. "SISAB affären ligger väl i linje med vår kärnverksamhet inom teknisk fastighetsservice. I denna affär kommer vi att kraftsamla och utnyttja vår stora erfarenhet och specialistkunskap inom ventilation, styr & regler - teknik samt energiprocesser", säger Anders Tollsten, VD ABB Building Systems. "För att säkerställa att vi har en god innemiljö i våra fastigheter där ca 100 000 barn, ungdomar och övrig personal vistas varje dag är det av största vikt att vi har en kompetent och kunnig drift-entreprenör. Detta tycker vi att ABB har förutsättningar att leva upp till", säger Björn Österblom, Chef för Drift och Teknik på SISAB. ABB Building Systems (www.abb.se/byggnadssystem) kärnverksamhet är design, konstruktion, installation samt drift & underhåll av tekniska installationer i kommersiella och offentliga byggnader, industribyggnader och infrastrukturella anläggningar. För mer information kontakta: ABB Building Systems AB VD, Anders Tollsten Tel: 021-32 10 00 Fax: 021-41 71 91 anders.tollsten@se.abb.com ABB Building Systems AB Affärsenhetschef, Leif Gustafsson Tel: 08 - 658 86 61 Fax: 08 - 658 80 01 leif.s.gustafsson@se.abb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030305BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030305BIT00160/wkr0002.pdf

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 144 000 medarbetare. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar