ABB byter arbetsgivarorganisation - stridsåtgärderna över

ABB byter arbetsgivarorganisation - stridsåtgärderna över Svenska Elektrikerförbundets konflikt upphör tack var att ABB byter arbetsgivarorganisation inom elinstallationer från Sveriges Verkstadsindustrier (VI) till Elektriska Installatörsorgani-sationen (EIS). Förändringen gäller omgående och därmed kom Elektrikerförbundets kon-fliktåtgärder mot ABB inte att orsaka några störningar för kunderna. ABB:s elinstallationsverksamhet har tidigare tillhört EIO och ABB valde att inträda i VI för att uppnå en gemensam arbetsgivarorganisation inom företaget. Fördelarna var färre avtalsparter. På grund av stridsåtgärderna, blockad mot övertid och nyanställningar, har nu alltså ABB valt att åter gå med i arbetsgivarorganisationen EIO. - Det har hela tiden varit förvånande att SEF:s agerande varit så fastlåst. Vi känner att vi har blivit en bricka i ett förhandlingspel. Genom att vi nu snabbt lyckats avbryta konflikten har insatta stridsåtgärder i princip inte påverkat ABB:s verksamhet, säger Sten Jakobsson, vice VD för ABB i Sverige. Det förslag medlarna lagt fram, och ABB accepterat, innebar att företaget liksom tidigare skulle förbinda sig att tillämpa den inkasseringsöverenskommelse Elektrikerförbundet och Elektriska Installationsorganisationen träffat den 20 december förra året. Detta sade facket nej till. Stridsåtgärderna som riktades mot ABB gäller elektrikernas krav att företagen skall teckna avtal om att inkassera medlemsavgifter. För mer information, kontakta: ABB AB Ola Thorén, informationsdirektör Tfn: 021 13 70 20 Mobil: 0705 880955 ABB AB, Koncernstab www.abb.se Kommunikation 721 83 Västerås info@se.abb.com I/ChN 01-01-19 Telefon: 021 - 32 50 00 Telefax: 021 - 18 69 57 Nr. 1006 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00790/bit0002.pdf

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär inom banbrytande teknik med ett omfattande erbjudande för digitala industrier. Med över 130 år av innovation är ABB idag ledande inom digitala industrier med fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den gemensamma digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s marknadsledande verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar