ABB Export Bank säljer bil-leasingportfölj för 18,5 MUSD

ABB Export Bank säljer bil-leasingportfölj för 18,5 MUSD 2003-03-26 - ABB meddelar idag att de har gjort en överenskommelse att sälja bil-leasingportföljen i ABB Export Bank till den schweiziska leasingföretaget, Auto-Interleasing AG för 18,5 MUSD. Auto-Interleasing AG, som är baserat i Basel, Schweiz är specialiserad på förvaltning av vagnsparker. Överenskommelsen är en del av företagets strategi på att avyttra de delar som inte är kärnverksamhet och fokusera på kraft- och automationsteknik samt att minska nettoskulden. Affären beräknas slutföras den 31 mars 2003 och vinsten av försäljningen kommer att användas till att ytterligare minska nettoskuldsättningen. "Det här är en del av våra pågående avyttringar det här året av de delar som inte tillhör kärnverksamheten och är en del av förberedelserna för den kommande försäljningen av huvuddelen av verksamheten inom ABB Export Bank, export-, handels- och projektfinansiering," säger Peter Voser, ABB:s ekonomi och finanschef. "Vi uppnådde ett skäligt pris över bokat värde av leasingportöljen vilket reflekterar kvalitén på tillgångarna." ABB Export Bank var en del av affärsområdet Structured Finance inom divisionen ABB Financial Services. ABB sålde majoriteten av Structure Finance förra året till GE Commercial Finance för 2,3 miljarder dollar. ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i mer än 100 länder och har ungefär 139 000 medarbetare. Ettablerat 1949, är Auto-Interleasing Ag den äldsta och största privatägda och helt oberoende tjänsteleverantör av fordonsleasing och är specialiserad på förvaltning av vagnsparker. Som en del av Fleet Synergy alliance, Interleasing kan hjälpa sina kunder med lösningar för deras fordonslösningar i 35 länder. Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden som inbegriper risker och osäkerheter vilka kan göra att de faktiska resultaten avviker. Dessa uttalanden baseras på nuvarande förväntningar, uppskattningar och prognoser om världsekonomin, ekonomin i de regioner och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd och ABB Ltd:s verksamhetsområden. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser är vanligen identifierbara i uttalanden som innehåller ord som t.ex. "väntar", "anser", "räknar med" eller liknande uttryck. Viktiga faktorer som kan få de faktiska resultaten att markant avvika från dessa förväntningar inkluderar, bland annat, ekonomin och marknaderna i de geografiska områden och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd:s verksamheter, marknadens mottagande av nya produkter och tjänster, förändringar av regleringar, räntor, förändringar av valutakurser samt andra faktorer som kan tas upp från tid till annan när det gäller ABB:s rapportering till US Securities and Exchange Commission. Även om ABB Ltd tror att förväntningar som avspeglas i sådana framåtsyftande uttalanden är grundade på förnuftiga antaganden kan företaget inte ge några garantier för att dessa förväntningar kommer att uppnås. För mer information kontakta: Investor Relations: Switzerland: Tel. +41 43 317 3804 Sweden: Tel: +46 21 325 719 USA: Tel +1 203 750 7743 Investor.relations@ch.abb.com ABB Corporate Communications, Zurich Thomas Schmidt Tel: +41 43 317 6492 Fax: +41 43 317 6494 media.relations@ch.abb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00420/wkr0002.pdf

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 144 000 medarbetare. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar