ABB Export Bank säljer bolåneportfölj för 55 MUSD

Report this content

ABB Export Bank säljer bolåneportfölj för 55 MUSD Del av pågående försäljning av verksamhet inom Structured Finance 2002-10-08 - ABB har tecknat en överenskommelse att sälja bolåneportföljen i ABB Export Bank till den schweiziska banken Zürcher Kantonalbank för 55 MUSD som en del av företagets strategi att minska nettoskulden och fokusera på kraft- och automationsteknik. Affären beräknas slutföras 31 oktober 2002. "Försäljningen hjälper oss att minska nettoskulden och förenkla vår verksamhets- och rapporteringsstruktur," säger Peter Voser, ABB:s ekonomi och finanschef. "Zürcher Kantonalbank är väl lämpade att ta över dessa aktiviteter och hantera dem i låntagarnas bästa intresse." ABB Export Bank är en del av affärsområdet Structured Finance inom divisionen ABB Financial Services. ABB meddelade i början av förra månaden att företaget säljer de flesta verksamheterna i affärsområdet Structured Finance, också en del av divisionen Financial Services, till GE Commercial Finance för 2,3 miljarder USD. Vid den tidpunkten sade ABB att företaget förhandlade om att avyttra delar av eller hela Export Bank, ABB:s 35-procentiga del i AB Svensk Exportkredit, samt flygleasingverksamheten, vars totala bokförda tillgångar var värda ungefär 0,9 miljarder USD i slutet av juni 2002. ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i mer än 100 länder och har ungefär 150 000 medarbetare runt om i världen. Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden som inbegriper risker och osäkerheter vilka kan göra att de faktiska resultaten avviker. Dessa uttalanden baseras på nuvarande förväntningar, uppskattningar och prognoser om världsekonomin, ekonomin i de regioner och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd och ABB Ltd:s verksamhetsområden. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser är vanligen identifierbara i uttalanden som innehåller ord som t.ex. "väntar", "anser", "räknar med" eller liknande uttryck. Viktiga faktorer som kan få de faktiska resultaten att markant avvika från dessa förväntningar inkluderar, bland annat, ekonomin och marknaderna i de geografiska områden och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd:s verksamheter, marknadens mottagande av nya produkter och tjänster, förändringar av regleringar, räntor, förändringar av valutakurser samt andra faktorer som kan tas upp från tid till annan när det gäller ABB:s rapportering till US Securities and Exchange Commission. Även om ABB Ltd tror att förväntningar som avspeglas i sådana framåtsyftande uttalanden är grundade på förnuftiga antaganden kan företaget inte ge några garantier för att dessa förväntningar kommer att uppnås. För mer information kontakta: Media Relations: ABB Corporate Communications, Zurich Wolfram Eberhardt Tel: +41 43 317 6512 Fax: +41 43 317 7598 media.relations@ch.abb.com Investor Relations: Switzerland: Tel. +41 43 317 3804 Sweden: Tel: +46 21 325 719 USA: Tel +1 203 750 7743 Investor.relations@ch.abb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/11/20021011BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/11/20021011BIT00270/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar