ABB får beställning värd 30 MUSD på inbyggd transformatorstation i London

ABB får beställning värd 30 MUSD på inbyggd transformatorstation i London National Grids projekt City Road förstärker elförsörjningen i London ABB har fått en beställning värd cirka 30 MUSD, motsvarande nära 300 MSEK, från National Grid (Storbritanniens nationella kraftnät) på att uppföra en ny inbyggd transformatorstation för högspänning vid City Road i London. Tack vare ABBs kompakta gasisolerade ställverksteknologi (GIS) kan den nya 400-kilovolts-stationen huseras i en tegelbyggnad utformad för att minimera störningarna på den lokala stadsbilden. Transformatorstationen är en viktig del i det lokala kraftbolaget London Electricitys program för att förstärka det kraftnät som betjänar Londonområdet. Enligt kontraktet ska ABB Switchgear tillsammans med ABB-företag i Schweiz och England leverera fyra GIS-ställfack och tillhörande utrustning tillsammans med en transformator på 240 MVA samt skydds- och styrsystem för transformatorstationen. ABB ansvarar också för projektering, konstruktion och byggnadsarbeten liksom komplett installation och idrifttagning. Arbetet på plats påbörjas nästa år och projektet planeras vara klart sommaren 2003. Detta är ABBs andra beställning i år på en transformatorstation för högspänning till London. I juni fick ABB en beställning, värd 80 MUSD, på en GIS-transformatorstation för nordvästra och centrala London. ABB ingår också i ett konsortium för att uppgradera kraftdistributionsnätet för Londons tunnelbana och har fått beställningar på att uppgradera och förstärka kraftnät i flera städer, senast i Chicago, USA. ABB-koncernen betjänar kunder inom kraftöverföring; kraftdistribution; automation; olja, gas och petrokemi; byggnadsteknologi och finansiella tjänster. Med nya IT-applikationer, kundanpassade mjukvarulösningar, växande elektroniska affärer och en snabbt expanderande kunskaps- och tjänstebas bygger ABB broar till den nya ekonomin. ABB-koncernen har ungefär 160 000 medarbetare i mer än 100 länder. För mer information, kontakta: ABB Corporate Communications, Zurich ABB Switchgear Thomas Schmidt Bo Svensson, vd Tel: +41 1 317 7371 Tel: 0240 78 22 00 Fax: +41 1 317 7958 Fax: 0240 78 23 30 media.relations@ch.abb.com bo.svensson@se.abb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00460/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar