ABB får beställning värd 34 MUSD på att uppgradera tunnelbanan i London

ABB får beställning värd 34 MUSD på att uppgradera tunnelbanan i London Projekt för att ersätta gammalt kraftverk med ny, ren kraft ABB har fått en beställning, värd 34 MUSD (cirka 320 miljoner kronor), på att förbättra kraftförsörjningen till Londons tunnelbana. Projektet gör det möjligt för transportmyndigheten att ersätta elektriciteten från ett gammalt kraftverk med el från sofistikerade och rena kraftkällor. Enligt kontraktet ska ABB leverera fem statiska shuntkompensatorer (SVC) för att hjälpa London Underground att kontraktera underleverantörer för att täcka sitt behov av kraft. SVC styr spänning och kontrollerar stabilitet i kraftdistributionsnät och bidrar därmed till en mer effektiv användning av kraftsystem. SVC-tekniken ger mer ekoeffektiva, kompakta och säkra lösningar för kraftdistribution. Enligt företaget tittar aktörer på flera avreglerade och privatiserade energimarknader världen över - från Kalifornien till Europa och Asien - på nya hållbara tekniker som SVC, högspänd likström (HVDC Light) och alternativ kraft, som mikroturbiner och kombikraftverk, för att förse existerande kraftnät med ren kraft. Beställningen från London Underground utgör ett led i ett större projekt för översyn av områdets kraftdistributionsnät, inklusive kabelsystem och ställverk. ABB ingår i ett konsortium med Balfour Kilpatrick Limited och Seeboard Trading Limited för dessa modifikationer, där nya transformatorer tillhandahåller lågspänningsström för belysning, hissar, rulltrappor, spärrgrindar samt kommunikations- och styrsystem. Första fasen av installationen ska vara klar i mitten av 2002 och andra fasen tidigt 2003. SVC-utrustningen tillverkas av ABB Power Systems i Sverige. ABB (www.abb.com) betjänar tillverknings-, process och konsumentvaruindustrin, energi, olja och gassektorn samt infrastrukturmarknaden med 160 000 medarbetare i mer än 100 länder. För mer information, kontakta: ABB Power Systems ABB Investor Relations vd Svante Svensson Switzerland: +41 1 317 7266 Tel: 0240-78 20 00 Sweden: +46 21 32 5928 Fax: 0240-78 23 79 USA: +1 203 750 7743 svante.svensson@se.abb.com investor.relations@ch.abb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00530/bit0002.pdf

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar