ABB förvärvar farmaceutisk mjukvaruteknik

ABB förvärvar farmaceutisk mjukvaruteknik Base Ten Systems utökar ABBs erbjudande inom Industriell IT ABB förvärvar rättigheter och tillhörande resurser inom forskning och utveckling - så kallade strategiska farmaceutiska mjukvarutekniker - från Base Ten Systems Inc., USA. ABB förvärvar Base Tens mjukvara inom produktionssystem (Manufacturing Execution Systems, MES), som används för tillverkning av farmaceutiska produkter. Förvärvet ökar avsevärt ABBs utvecklingsmöjligheter för Industriell IT inom denna viktiga sektor. ABB är redan den världsledande leverantören av industriautomationssystem för kemisk syntes, ett tidigt stadium i farmaceutisk produktion. Base Tens produkter Pharm2, Pharmasyst och Flowstream ger tillsammans med Base Tens internationella grupp för tjänsteprojekt ABB möjligheter att utöka erbjudandet till producenter av farmaceutiska slutprodukter. De finansiella villkoren för affären offentliggjordes inte. Base Ten har huvudkontor i Trenton, New Jersey, USA, och har ungefär 40 medarbetare inom verksamheter relaterade till produktionssystem, inklusive ett kontor i Mechelen, Belgien. Jörgen Centerman, vice vd och ansvarig för segmentet Automation, säger att förvärvet bygger vidare på ABBs expertkunnande om systemintegration inom Industriell IT. "Vi erbjuder redan liknande lösningar för andra branscher som papper och massa," tillägger Centerman. "Base Tens teknik för produktionssystem breddar vår mjukvarukapacitet på den dynamiska farmaceutiska marknaden så att vi kan leverera en komplett IT-lösning som omfattar hela värdekedjan." Produktionssystem används för att integrera system för industriautomation på verkstadsgolvet med högre IT-baserade system för styrning av affärsverksamhet och dokumentflöde, så kallade ERP-system (affärssystem). I den farmaceutiska industrin är produktionssystem nyckeln till att kunna hantera informationsflödet - från tillförsel av råvara till att placera piller i burken. Effektiv hantering av denna information är viktig inte bara för verksamhetseffektivitet utan också för att snabbt sköta rapportering till tillsynsmyndigheter, som U.S. Food and Drug Administration (FDA). Dessa mjukvarutekniker är också nyckeln till en fullständig integration av all verksamhet i ett företag till en enda komplett bild av verksamheten, som gör det möjligt för chefer att snabbare fatta bättre beslut. "Denna affär ger våra kunder inom produktionssystem det utbud av service och finansiell styrka som de behöver från sin teknikleverantör för att till fullo förverkliga produktionssystemens möjligheter", säger Stephen Cloughley, vd och koncernchef för Base Ten Inc. "Samtidigt ger en mer strömlinjeformad, fokuserad och framåtriktad organisation våra aktieägare nya värden." Genom att expandera till den farmaceutiska slutproduktionen skapar ABB synergier med andra delar av sin verksamhet, till exempel industrirobotar och flexibel automation. Förvärvet ger ABB ett systemerbjudande som spänner över hela den farmaceutiska produktionsprocessen. ABB kan även dra nytta av sin globala närvaro och starka ställning inom den farmaceutiska sektorn för att erbjuda denna IT-lösning till en bredare kundgrupp. ABBs totala försäljning inom industriautomation för den globala farmaceutiska marknaden är för närvarande ungefär 90 MUSD (cirka 870 MSEK) per år. ABB-koncernen betjänar kunder inom kraftöverföring; kraftdistribution; automation; olja, gas och petrokemi; byggnadsteknologi och finansiella tjänster. Med nya IT-applikationer, kundanpassade mjukvarulösningar, växande elektroniska affärer och en snabbt expanderande kunskaps- och tjänstebas bygger ABB broar till den nya ekonomin. ABB-koncernen har ungefär 160 000 medarbetare i mer än 100 länder. För mer information, kontakta: ABB Corporate Communications, Zurich ABB Investor Relations, Zurich Thomas Schmidt Pia Irell Tel: +41 1 317 7354 Tel: +41 1 317 7266 Fax: +41 1 317 7958 Fax: +41 1 311 9817 media.relations@ch.abb.com investor.relations@ch.abb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00260/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar