ABB i förhandlingar med representanter för asbest målsägare

Report this content

ABB i förhandlingar med representanter för asbest målsägare 2002-11-01 - ABB meddelade idag att de förhandlar med representanter för målsägarna i asbestfallen i USA för att lösa asbestskulden mot sitt dotterbolag Combustion Engineering (CE) genom att rekonstruera CE enligt förfarandet "Chapter 11" i enlighet med U.S. Bankruptcy code (amerikanska konkurslagstiftningen). Förhandlingarna följde CE:s och ABB:s tillkännagivande förra veckan att de förväntade asbestrelaterade kostnaderna för CE troligen kommer överstiga värdet av CE:s tillgångar, om CE:s tidigare policy för att göra upp skadeståndsanspråken fortsätter i framtiden. ABB säger att samtalen med målsägarnas advokater berör en så kallad "pre- packed Chapter 11" vilket innefattar en överenskommelse mellan målsägarna, CE och ABB beträffande uppgörelsen av alla pågående och framtida skadeståndsanspråk. ABB anser att rekonstruktion av CE enligt förfarandet "Chapter 11" kan ge en slutgiltigt lösning på asbest problemet för CE och alla ABB enheter inklusive ABB Ltd. Den slutgiltiga kostnaden är fortfarande osäker, men ABB förväntar sig för närvarande att kostnaden för den slutgiltiga lösningen kommer att omfatta CE:s tillgångar på 812 MUSD (den 30 september 2002) och ett ytterligare belopp på i området kring 300 MUSD, som kommer att betalas av ABB under en period av flera år. Från 1990 till slutet av 2001 gjorde CE upp totalt 204 326 fall, en del utan betalning, och betalade ut 865 MUSD till målsägarna. Den 24 oktober 2002 rapporterade CE en 5 procentig ökning av nya asbestskadeståndsanspråk jämfört med det andra kvartalet 2002. Uppgjorda fall - exklusive de fall som har gjorts upp i West Virginia som kommer att rapporteras vid årsslutet - ökade med 9 procent jämfört med samma period förra året. Utstående skadeståndsanspråk var 111 000 upp från 102 700 vid utgången av andra kvartalet. Kontanta utbetalningar minskade något till 54 MUSD (55 MUSD andra kvartalet 2002) ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i mer än 100 länder och har ungefär 146 000 medarbetare runt om i världen. Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden som inbegriper risker och osäkerheter vilka kan göra att de faktiska resultaten avviker. Dessa uttalanden baseras på nuvarande förväntningar, uppskattningar och prognoser om världsekonomin, ekonomin i de regioner och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd och ABB Ltd:s verksamhetsområden. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser är vanligen identifierbara i uttalanden som innehåller ord som t.ex. "väntar", "anser", "räknar med" eller liknande uttryck. Viktiga faktorer som kan få de faktiska resultaten att markant avvika från dessa förväntningar inkluderar, bland annat, ekonomin och marknaderna i de geografiska områden och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd:s verksamheter, marknadens mottagande av nya produkter och tjänster, förändringar av regleringar, räntor, förändringar av valutakurser samt andra faktorer som kan tas upp från tid till annan när det gäller ABB:s rapportering till US Securities and Exchange Commission. Även om ABB Ltd tror att förväntningar som avspeglas i sådana framåtsyftande uttalanden är grundade på förnuftiga antaganden kan företaget inte ge några garantier för att dessa förväntningar kommer att uppnås. För mer information kontakta: Media Relations: ABB Corporate Communications, Zurich Thomas Schmidt Tel: +41 43 317 6492 Fax: +41 43 317 7598 media.relations@ch.abb.com Investor Relations: Switzerland: Tel. +41 43 317 3804 Sweden: Tel: +46 21 325 719 USA: Tel +1 203 750 7743 Investor.relations@ch.abb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/01/20021101BIT00470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/01/20021101BIT00470/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar