• news.cision.com/
  • ABB/
  • ABB i nytt samarbete med Nokia och Ericsson inom mobil telekommunikation

ABB i nytt samarbete med Nokia och Ericsson inom mobil telekommunikation

Report this content

ABB i nytt samarbete med Nokia och Ericsson inom mobil telekommunikation Stor affärspotential inom utbyggnad av mobila telekommunikationsnät ABB har skapat separata överenskommelser med Nokia och Ericsson om att bygga nätverk för den nya generationens mobila telekommunikationsnät. Avtalen understryker ABBs strategi att bli en viktig aktör inom IT- infrastruktur. Enligt ABB syftar båda avtalen till att erbjuda snabb utbyggnad av nätverk för 3G (tredje generationens mobiltelefoni), som för närvarande utvecklas på de flesta europeiska marknader. Samarbetet med Nokia täcker Europa, Mellanöstern samt Afrika och ABB ska ansvara för nätplanering, markförvärv, konstruktionsarbete, installation och idrifttagning baserat på produkter och system från Nokia Networks. Ericsson, som 14 operatörer redan valt till 3G-leverantör, har utsett ABB till en global auktoriserad servicepartner inom mobil kommunikation, med motsvarande ansvar för utbyggnaden av nätverk. "Vi är stolta över partnerskapet med Nokia och Ericsson och vi känner att vi tillför en unik kombination av kunskap till dessa allianser", säger Göran Lindahl, ABBs vd och koncernchef. "När ABB expanderar inom området infrastruktur för mobil, trådlös Internetkommunikation, bygger vi på högteknologisk tradition och bevisad förmåga att möta höga krav på tillförlitlighet. Dessutom har vi inom ABB gedigen kunskap inom såväl finansiering som genomförande av stora infrastrukturprojekt." 3G-nätverken kan överföra stora mängder data till mobiltelefoner och andra trådlösa kommunikationsverktyg. Detta gör det möjligt att frigöra en rad IT-applikationer - allt från multimedia via Internet till industriella mjukvaruprogram - från bindningen till vanliga fasta uppkopplingspunkter, som bordsdatorer. ABB har konstruerat och genomfört - samt underhåller - infrastruktur för både fast och mobil telekommunikation i de nordiska länderna, Australien, Österrike, Benelux-länderna, Tjeckien, Tyskland, Polen, Schweiz och andra länder i Europa. ABB erbjuder hela skalan från projektledning och installation av basstationer för telekommunikation och Internetstationer (POP, Points of Presence) - inklusive belysning, säkerhet, temperaturkontroll och reservkraft - till system för att säkra kraftförsörjning. ABB har drygt 2 000 medarbetare sysselsatta inom telekommunikationsområdet, vilket årligen ger intäkter på cirka 500 miljoner USD. ABB fick för två veckor sedan en beställning, värd 150 miljoner USD, på att utforma, underhålla och uppgradera telekommunikationsnätverken i fem av Australiens delstater och territorier. ABB bygger också för närvarande Internetstationer i flera europeiska länder och ingår i ett konsortium - bestående av Deutsche Telekoms enhet för mobil kommunikation och Utfors - som ansökt om att bygga tredje generationens mobiltelefoni i Sverige. ABB-koncernen betjänar kunder inom kraftöverföring; kraftdistribution; automation; olja, gas och petrokemi; byggnadsteknologi och finansiella tjänster. Med nya IT-applikationer, kundanpassade mjukvarulösningar, växande elektroniska affärer och en snabbt expanderande kunskaps- och tjänstebas bygger ABB broar till den nya ekonomin. ABB-koncernen har cirka 160 000 medarbetare i mer än 100 länder. För mer information, kontakta: ABB Corporate Communications, ABB Investor Relations, Zurich Zurich Thomas Schmidt Pia Irell Tel: +41 1 317 7354 Tel: +41 1 317 7266 Fax: +41 1 317 7958 Fax: +41 1 311 9817 media.relations@ch.abb.com Investor.relations@ch.abb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00910/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00910/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar