ABB koncentrerar sin forskning och utveckling för att skapa tillväxt

ABB koncentrerar sin forskning och utveckling för att skapa tillväxt Vid teknikdagen sätter ABB Industrial IT i strålkastarljuset 2001-11-14 - ABB kommer att slimma sin forskning och utveckling och koncentrera sig på tekniker som ökar produktiviteten och förbättrar miljön för kunder inom tillverknings- och kraftindustrin, speciellt inom tillväxtområden som kopplas samman med initiativet industriell informationsteknik - patenterat som Industrial IT. Vid teknikdagen för media vid ABB:s forskningscenter i Dättwil, Schweiz presenterade ABB:s vd och koncernchef, Jörgen Centerman samt forskningschef Markus Bayegan, företagets nya forsknings och utvecklingsstrategi. "Vår affärsverksamhet är inriktad på att hjälpa tillverknings- och kraftindustrin att förbättra dess produktivitet och miljöpåverkan genom kraft- och automationsteknik. Vår forskning och utveckling måste återspegla den inriktningen," säger Centerman. "Med Industrial IT skapar vi en gemensam arkitektur som gör det möjligt för våra kunder att länka samman våra generella och branschspecifika erbjudanden samt tredjepartsprodukter till en mer effektiv tillverknings- och affärsverksamhet. Det är en ambitiös satsning som är nyckeln till vår framtid." Bayegan sade att den nya strategin inom forskning och utveckling medför att några resurser inom ABB:s forskningsverksamhet ändrar inriktning från mogna tekniker till Industrial IT och framtida tekniker, som trådlös kommunikation inom fabriker, mjukvara för industrin och avancerade sensorer med målet att göra ABB:s traditionella och mogna produkter kompatibla "Som en del i den processen skapar vi fyra virtuella laboratorier som kommer att vara globalt verksamma; Industrial Processes and Automation, Power Technologies, Engineering and Manufacturing Technologies and Oil and Gas Technologies," sade Bayegan "Detta innebär att vi kopplar ihop våra forskare med universitet vi samarbetar med och partnerorganisationer i en virtuell arbetsyta. Det är ett naturligt steg i dagens öppna värld, där IT möjliggör effektiv kommunikation mellan forskare och samarbetspartners." ABB spenderade runt tre procent av intäkterna, eller 700 MSUD (7,4 miljarder kronor) på forskning och utveckling under 2000. Ungefär 6000 forskare och specialister arbetade på ABB:s koncerngemensamma FoU- laboratorier och forskningscentra på divisionsnivå världen runt. I Europa är den nya inriktningen förenat med en minskning av antalet medarbetare från 760 till 550 forskare. I USA och Asien kommer personalen att öka från 25 till 100 forskare inom det nya teknikområdet. Det innebär en nettoreduktion av 135 forskare inom ABB:s koncerngemensamma FoU-laboratorier. Industrial IT är ABB:s akitektur med syfte att försäkra sig om att produkter i exempelvis installations- och mjukvarusystem i fabriker eller kraftsystem är byggda enligt en gemensam plattform och kan kommuniceras som en integrerad del i en produktionsplattform vilket möjliggör online-optimering i realtid. Industrial IT kompatibla produkter sträcker sig från hög- och lågspänningsutrustning till motorer, drivsystem samt sofistikerade kontroll- och ledningssystem i fabriker. ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB har 160 000 medarbetare i mer än 100 länder. For more information please contact: Media Relations: ABB Corporate Communications, Zurich Thomas Schmidt Tel: +41 1 317 7354 Fax: +41 1 317 7958 media.relations@ch.abb.com Investor Relations: Switzerland: Tel. +41 1 317 7266 Sweden: Tel. +46 21 325 719 USA: Tel. +1 203 750 7743 investor.relations@ch.abb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00200/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00200/bit0003.pdf

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar