ABB lanserar världens första högspänningsmotor, första beställningen till AGA Gas AB

ABB lanserar världens första högspänningsmotor, första beställningen till AGA Gas AB ABB har utvecklat världens första motor för högspänning, Motorformer. Motorn minskar anläggningens energiförluster med cirka 25 procent, har klara miljöfördelar och en positiv inverkan på kraftnätet. AGA Gas AB har beställt den första motorn till företagets anläggning i Stenungsund. Där ska en Motorformer för 40 kV användas för att driva en kompressor för gasframställning. Motorn tas i drift under hösten. "Vi förväntar oss en väsentlig minskning av energiförbrukningen, eftersom bland annat en transformator kan tas bort. Utfaller tester och prov väl, ser vi på Linde Gas AG en stor potential för våra gasfabriker," säger Christer Sundström, Linde Gas AG, Production Technology, Electrical and Instrumentation. AGA Gas AB ingår sedan våren 2000 i Linde Gas Group. MotorformerTM är en synkronmotor och bygger på den nyskapande kabelteknologi som lanserades för ABB:s högspänningsgenerator Powerformer för tre år sedan. Den nya tekniken, skyddad av drygt 200 patentansökningar, gör det möjligt för ABB att utelämna en rad komponenter som normalt återfinns i konventionella anläggningar med motorer. Det gör att kostnaderna för service, underhåll samt reservdelar minskar. Motorn kan dimensioneras för matningsspänningar upp till 150 kV. I första steget erbjuds motorer i effektområdet 5-45 MW och för spänningar upp till 66 kV. Den nya motorn har också en positiv inverkan på kraftnätet, då den kan generera reaktiv effekt som medför stabilare nät än konventionella motorer ger. Den Motorformer som installeras i Stenungsund kommer att leverera reaktiv effekt (7 Mvar) direkt till Vattenfall Västs kraftnät. "Det innebär en rad fördelar för vår nätverksamhet, vilket också kommer våra kunder tillgodo, säger Christer Johansson, projektansvarig Vattenfall Västnät AB. "Exempel på sådana fördelar är att man får stabilare nät och enklare och mindre anläggningar". De livscykelanalyser som gjorts visar på klara miljöfördelar för den nya motorn. Högre systemverkningsgrad och lägre förluster minskar förbrukningen av energi och därmed naturresurser. Statorlindningen är epoxifri i motsats till konventionella motorer. Merparten av materialen som används i motorn kan enkelt återvinnas när motorn tjänat ut. Oljefyllda transformatorer kan tas bort och därmed försvinner även brandrisken samt den riskfyllda hanteringen av olja. Den högre systemverkningsgraden bidrar även till minskade utsläpp av koldioxid (CO2) vilket minskar växthuseffekten. Om endast en Motorformer väljs i stället för en konventionell medelstor motor minskar utsläppen med 7 500 ton. Exemplet baseras på effekten 20 MW, kontinuerlig drift under 20 år och europeisk elblandning (European Electricity mix). ABB:s nya högspänningsmotor erbjuder också fördelar vid dimensionering av anläggningssystem. En anläggning med Motorformer kräver mindre yta, vilket innebär mindre byggnader eller att överblivet utrymme kan användas till andra ändamål. ABB är världens ledande leverantör av synkronmotorer. Sedan 1990 har cirka 500 synkronmotorer i intervallet 2-35 MW levererats till industrier över hela världen. För mer information, kontakta: ABB Motors Linde Gas AG Kenneth Kullinger, Christer Sundström divisionschef Tel. 021-32 95 01, Tel. 08-731 17 61 070-534 07 00 christer.sundstrom@aga.com kenneth.kullinger@se.abb.com Göran Eriksson, Vattenfall Västnät AB projektledare tel 021-32 95 48, Christer Johansson 070-678 07 70 Tel. 0520-882 70, 070-662 78 88 goran.l.eriksson@se.abb.com christer.johansson@network.vattenfall.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00810/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00810/bit0001.pdf

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar