ABB nominerar två nya styrelsemedlemmar

ABB nominerar två nya styrelsemedlemmar Söker bolagsstämmans godkännande till förändring av bolagsordningen rörande auktoriserat och villkorat kapital 2003-04-14 - ABB har nominerat två nya styrelseledamöter för val på bolagsstämman den 16 maj 2003 och kommer att söka godkännande från aktieägarna för att ändra bolagsordningen för att tillåta återställandet av auktoriserat aktiekapital och en utökning av sitt villkorade aktiekapitalet för att säkra större finansiell flexibilitet. De två föreslagna nya styrelsemedlemmarna är Louis R. Hughes, 54, en amerikansk medborgare som är en pensionerad vice vd i General Motors Corporation och Michael Treschow, 59, styrelseordförande i Ericsson. De nuvarande styrelsemedlemmarna - Roger Agnelli, Jürgen Dormann, Hans Ulrich Märki, Michel de Rosen, Bernd W. Voss och Jacob Wallenberg - ställer upp för omval. Styrelsen har för avsikt att återvälja Dormann som sin ordförande och att utse Jacob Wallenberg som samordnande ledamot (Lead Director). Den samordnande ledamoten har en koordinerande roll i företag, som tillexempel ABB, där styrelseordföranden också är koncernchef. Bolagsstämman kommer att anmodas att godkänna ändringar i bolagsordningen vilket skulle möjliggöra skapandet av 250 miljoner CHF i auktoriserat aktiekapital genom utgivandet av upp till 100 miljoner ABB- aktier. Kapitalet skulle ersätta de 100 miljoner CHF i auktoriserat aktiekapital som löpte ut i juni 2001. Enligt ABB ska en del av det föreslagna auktoriserade aktiekapitalet användas till att uppfylla bolagets förpliktelser att överföra ungefär 30 miljoner ABB-aktier till Asbestos Personal Injury Trust enligt paketlösningen för att omstrukturera bolagets dotterbolag Combustion Engineering Inc. Återstående aktier kan utges som styrelsen finner lämpligt. Därutöver kommer styrelsen att föreslå bolagsstämman att ändra nuvarande bolagsordningen för att tillåta en ökning i ABB:s villkorade aktiekapitalet från nuvarande 200 miljoner CHF till 750 miljoner CHF - för att möjliggöra utgivning av 300 miljoner ABB-aktier - och för att öka möjligheten att använda det villkorade aktiekapitalet för nya finansiella instrument, om det behövs. ABB:s styrelse anser att detta är en välbetänkt åtgärd för att säkra flexibilitet vad avser kapitalanskaffning från andra än nuvarande källor. Bolaget meddelade att det kan komma att använda upp till 80 miljoner aktier för att erbjuda medarbetarna ett aktieägarprogram och upp till 10 miljoner aktier får användas genom utnyttjande av teckningsrätter som tilldelats aktieägare i ABB. Upp till 210 miljoner aktier kan användas till utnyttjande av konverteringsrätter eller teckningsoptioner som utgivits i samband med obligationer eller andra finansiella instrument, om det skulle bli nödvändigt. Detaljer i förslagen är inkluderat i inbjudan till bolagsstämman som kommer att sändas till aktieägarna i morgon. ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 139 000 medarbetare. För mer information kontakta: Corporate Communications Thomas Schmidt Tel: +41 43 317 6492 Fax: +41 43 317 7958 media.relations@ch.abb.com Investor Relations Switzerland: Tel. +41 43 317 3804 Sweden: Tel: +46 21 325 719 USA: Tel +1 203 750 7743 Investor.relations@ch.abb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00010/wkr0002.pdf

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 144 000 medarbetare. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar