ABB ny driftentreprenör för Östra sjukhuset och Rehnströmska sjukhuset i Göteborg

ABB ny driftentreprenör för Östra sjukhuset och Rehnströmska sjukhuset i Göteborg 2002-05-31 -- Västfastigheter, Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning, har slutfört upphandlingen av fastighetsdriften för Östra sjukhuset och Rehnströmska sjukhuset i Göteborg. Den nya entreprenören är ABB Building Systems AB. Entreprenaden gäller en lokalyta om cirka 170 000 m2. Avtalet träder i kraft 1 september 2002 och sträcker sig 3 år framåt, med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år. ABB:s uppdrag blir att ansvara för all inre teknisk fastighetsdrift som innehåller en bred sektor av olika teknikområden. Genom upphandlingen beräknas kostnaderna bli cirka 12 miljoner lägre under den 3-åriga avtalsperioden jämfört med att sköta verksamheten i egen regi. För samtlig berörd personal finns möjlighet att gå över till den nya entreprenören, ABB Building Systems. "För Västfastigheters del är målet med konkurrensutsättning att reducera kostnaderna i fastighetsdriften med minst bibehållen kvalité. Högt ställda kvalitetskrav har tillsammans med ett konkurrenskraftigt pris varit av avgörande betydelse i anbudsvärderingen", framhåller Kjell Eriksson, Västfastigheters fastighetschef. "Uppdraget passar väl samman med den erfarenhet ABB Building Systems har av drift och underhåll av avancerade fastighetstekniska system, och det kunnande som vi under flera år byggt upp beträffande sjukhusens unika miljöer", säger Anders Tollsten, vd för ABB Building Systems. Upphandlingen har skett enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), varvid selektiv upphandling tillämpats och utvärdering skett med hjälp av extern konsult. Förutom ABB Building Systems AB har ytterligare fem företag varit med vid den slutliga utvärderingen av entreprenaden. ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB har 152 000 medarbetare i mer än 100 länder. För mer information kontakta: ABB Building Systems Anders Tollsten Tel: 021 - 32 10 00 Fax: 021 - 41 71 91 anders.tollsten@se.abb.com http://www.abb.se/ Västfastigheter Kjell Eriksson Tel: 0521 - 27 52 88 Fax: 0521 - 182 35 kjell.eriksson@vgregion.se www.vgregion.se/vastfastigheter ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/04/20020604BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/04/20020604BIT00290/wkr0002.pdf

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar