ABB och Schlumberger bildar undervattenstekniskt samriskbolag

Report this content

ABB och Schlumberger bildar undervattenstekniskt samriskbolag Samarbetar för att utveckla marknadsledande lösningar ABB och Schlumberger har tecknat en överenskommelse att bilda ett samriskföretag med syfte att göra utvecklingen av olje- och gasfält till havs mer ekonomisk. Överenskommelsen omfattar utveckling av ny teknik och nya tjänster som kommer att behövas inom kolväteproduktion från oljereservoaren till leveransstället - vare sig detta är en plattform, ett fartyg eller till land. "Vi kombinerar Schlumbergers erfarenhet inom utvärdering av reservoarer, utveckling och projektledning, inklusive övervakning och styrning av borrhål, med ABBs expertkunnande inom undervattensteknik, inklusive tillämpning av nya tekniker för intelligenta borrhålslösningar, processer under vatten och kraftdistribution," säger Göran Lindahl, vd och koncernchef i ABB. "Tillsammans kan vi erbjuda kunderna nya innovativa lösningar för utveckling av oljefält som ökar återvinningsgraden från oljefält på havsbotten." Det världsomspännande samriskbolaget - som inte kräver någon betydande kapitalinvestering - ska erbjuda ny teknik för djuphavs- och offshoretillgångar grundat på en risk- och vinstbaserad affärsmodell. Enligt ABB och Schlumberger anpassar sig olje-, gas- och den petrokemiska industrin alltmer till att dela både riskerna och möjligheterna när nya projekt genomförs eller ny teknik införs - till exempel, delat ansvar för utveckling och genomförande av projekt, liksom inom forskning och utveckling eller finansiering. "Vårt mål är att tillhandahålla de system och processer som gör det möjligt för våra kunder att utveckla både djuphavsfält och marginella offshorefält mer ekonomiskt," säger Euan Baird, ordförande och koncernchef i Schlumberger. "Genom att arbeta tillsammans kan vi leverera innovativa lösningar som betydligt förbättrar utvecklingen av undervattensfält." Företagen planerar att underteckna en slutgiltig överenskommelse vid årets slut. Schlumberger Limited är den ledande leverantören av tjänster och teknik till den internationella petroleumindustrin och har kontor, servicestationer, samt FoU-anläggningar runt om i världen. Schlumberger är en global ledare inom tekniktjänster som omfattar olje-, gas- och kraftindustrin, halvledarindustrin, smarta kort, nätverks- och Internetindustrin. ABB-koncernen betjänar kunder inom kraftöverföring; kraftdistribution; automation; olja, gas och petrokemi; byggnadsteknologi och finansiella tjänster. Med nya IT-applikationer, kundanpassade mjukvarulösningar, växande elektroniska affärer och en snabbt expanderande kunskaps- och tjänstebas bygger ABB broar till den nya ekonomin. ABB-koncernen har ungefär 160 000 medarbetare i mer än 100 länder och omsatte cirka 25 miljarder USD 1999. För mer information, kontakta: ABB Corporate Communications, ABB Investor Relations Zurich Thomas Schmidt Pia Irell Tel: +41 1 317 7354 Tel: 021-325928 Fax: +41 1 317 7958 Fax: 021-325448 media.relations@ch.abb.com investor.relations@ch.abb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00050/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar