ABB:s aktieägare godkänner förändringar av bolagsordningen

ABB:s aktieägare godkänner förändringar av bolagsordningen Bolagsstämman väljer två nya styrelsemedlemmar 2003-05-16 - Vid ABB:s bolagsstämma idag godkände aktieägarna en förändring av bolagsordningen för att tillåta återställandet av auktoriserat aktiekapital och en utökning av sitt villkorade aktiekapital. Ändringarna i bolagsordningen inkluderar skapandet av 250 miljoner CHF i auktoriserat aktiekapital vilket ersätter de 100 miljoner CHF som löpte ut i juni 2001. Det ger styrelsen rätten att ge ut upp till 100 miljoner nya ABB-aktier, av vilka cirka 30 miljoner är reserverade för att användas till förlikningskonkurs för att omstrukturera ABB:s dotterbolag Combustion Engineering Inc. Ändringen ger också styrelsen möjlighet att öka ABB:s villkorade aktiekapitalet från nuvarande 200 miljoner CHF till 750 miljoner CHF, vilket möjliggör utgivning av 300 miljoner nya ABB-aktier. Bolagsstämman valde två nya styrelsemedlemmar, Louis R. Hughes och Michael Treschow. Omvalda till styrelsen blev Jürgen Dormann, ABB:s styrelseordförande och koncernchef, Roger Agnelli, Hans Ulrich Märki, Michel de Rosen, Bernd W. Voss och Jacob Wallenberg. Totalt deltog 1193 aktieägare i bolagsstämman vilket representerade 41.9 procent av det totala röstberättigade aktiekapitalet. ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare. För mer information kontakta: Investor Relations Switzerland: Tel. +41 43 317 3804 Sweden: Tel: +46 21 325 719 USA: Tel +1 203 750 7743 Investor.relations@ch.abb.com Media Relations: ABB Corporate Communications,Zurich Thomas Schmidt Tel: +41 43 317 6492 Fax: +41 43 317 7958 media.relations@ch.abb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/16/20030516BIT00920/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/16/20030516BIT00920/wkr0002.pdf

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 144 000 medarbetare. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar