ABB säljer Structured Finance till GE Commercial Finance för 2,3 miljarder USD

ABB säljer Structured Finance till GE Commercial Finance för 2,3 miljarder USD Försäljningen minskar nettoskulden med 2,3 miljarder USD 2002-09-04 - ABB har tecknat ett avtal om att sälja större delen av Structured Finance till GE Commercial Finance för slutsumman cirka 2,3 miljarder USD, inklusive eget kapital och skulder. ABB:s nettoskuld sänks med samma summa. "Försäljningen av Structured Finance är ett viktigt steg i vårt pågående program för att stärka balansräkningen och sänker nettoskulden med 2,3 miljarder USD," säger Jörgen Centerman, ABB:s vd och koncernchef. "Försäljningen av den här verksamheten ligger helt i linje med vår strategi att fokusera på kraft- och automationsteknik för energiföretag och industrier." Centerman bekräftar ABB:s mål för 2002: EBIT-marginal på 4 till 5 procent och oförändrade intäkter. Försäljningen av Structured Finance sker efter sedvanliga reglerande godkännanden. "Genom försäljningen av Structured Finance är vi övertygade om att vi kommer att nå våra mål om att minska nettoskulden med åtminstone 1,5 miljarder USD detta år från 4,1 miljarder USD vid slutet av 2001," säger Peter Voser, ABB:s finans- och ekonomichef. Vid slutet av första halvåret 2002 hade nettoskulden ökat till 5,2 miljarder USD. Voser säger: "Den extra minskningen av nettoskulden som behövs för att möta våra mål detta år kommer att nås genom ökade intäkter från verksamheten under det andra halvåret 2002 samt andra försäljningar av tillgångar, inklusive fastigheter." ABB säger att företaget kommer att använda pengarna från försäljningen för att betala tillbaka skulder förfallande under det fjärde kvartalet i år - inklusive sin bankkredit, penningmarknadslån och obligationer - på omkring 1,2 miljarder USD. Resten av pengarna kommer att användas för att betala tillbaka andra skulder huvudsakligen nästa år. Delarna i Structured Finance-försäljningen innehåller global insfrastrukturfinansiering, utrustningsleasing och finansieringsverksamhet. Som tidigare meddelats kommer ABB att behålla cirka 0,9 miljarder USD i leasingtillgångar relaterade till kärnverksamheten, utgörande omkring 15 procent av Structured Finances totala tillgångar. ABB kommer att behålla enheten Financial Advisory (75 anställda) som i huvudsak bistår ABB:s industridivisioner med råd rörande finansieringslösningar för kundprojekt. Enligt avtalet kommer GE Commercial Finance att: · förvärva samtliga tillgångar på omkring 3,8 miljarder USD, inklusive låne- och leasingportföljen på 3,4 miljarder USD. · betala omkring 400 miljoner USD för Structured Finances eget kapital, vilket representerar ett avdrag på 2 procent på det underliggande bokförda värdet av låne- och leasingportföljen. · betala ABB 1,9 miljarder USD för att täcka Structured Finances nettoskuld (2,1 miljarder USD i skuld minus 200 miljoner USD i Structured Finances kassa som redan finns på Structured Finances balansräkning). · överta andra skulder på omkring 1,2 miljarder USD. Med betalningar för eget kapital och skulder, och efter transaktionskostnader, kommer ABB:s totala intäkter att bli omkring 2,3 miljarder USD. Det 2-procentiga avdraget på låne- och leasingportföljen på 3,4 miljarder USD, transaktionskostnaderna i samband med affären och avsättningar, motsvarar en bokföringsmässig förlust på omkring 125 miljoner USD. Denna kostnad kommer att bokföras som avvecklade verksamheter och kommer inte att påverka EBIT. Det som inte ingår i försäljningen är: ABB Export Bank, ABB:s 35- procentiga ägarandel i AB Svensk Exportkredit samt leasingverksamheten i flygmaskiner. ABB förhandlar nu om att sälja ut några eller samtliga av dessa verksamheter vars totala bokförda värde var omkring 0,9 miljarder USD vid slutet av juni 2002. Structured Finance är en del av divisionen Financial Services och har 500 medarbetare i 11 länder. ABB håller en telefonkonferens för analytiker och investerare idag, den 4 september 2002, kl 16.30 Central European Time. Deltagare kan ringa +41 91 610 41 11 (Europa och resten av världen) eller +1 412 858 46 00 (USA). Inspelningen av konferensen finns tillgänglig under 72 timmar med start två timmar efter konferensen. Deltagare som önskar uppspelning kan ringa +41 91 612 4330 (i Europa) eller +1 412 858 1440 (i USA) och kommer att ombes att knappa in konferenskoden 010 åtföljt av #-tecknet. ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i mer än 100 länder och har ungefär 150 000 medarbetare runt om i världen. Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden som inbegriper risker och osäkerheter vilka kan göra att de faktiska resultaten avviker. Dessa uttalanden baseras på nuvarande förväntningar, uppskattningar och prognoser om världsekonomin, ekonomin i de regioner och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd och ABB Ltd:s verksamhetsområden. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser är vanligen identifierbara i uttalanden som innehåller ord som t.ex. "väntar", "anser", "räknar med" eller liknande uttryck. Viktiga faktorer som kan få de faktiska resultaten att markant avvika från dessa förväntningar inkluderar, bland annat, ekonomin och marknaderna i de geografiska områden och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd:s verksamheter, marknadens mottagande av nya produkter och tjänster, förändringar av regleringar, räntor, förändringar av valutakurser samt andra faktorer som kan tas upp från tid till annan när det gäller ABB:s rapportering till US Securities and Exchange Commission. Även om ABB Ltd tror att förväntningar som avspeglas i sådana framåtsyftande uttalanden är grundade på förnuftiga antaganden kan företaget inte ge några garantier för att dessa förväntningar kommer att uppnås. För mer information kontakta: Media Relations: ABB Corporate Communications, Zurich Thomas Schmidt Tel: +41 43 6492 Fax: +41 43 6494 media.relations@ch.abb.com Media Relations: ABB Corporate Communications, Zurich Thomas Schmidt Tel: +41 43 6492 Fax: +41 43 6494 media.relations@ch.abb.com Investor Relations: Switzerland: Tel. +41 43 317 3804 Sweden: Tel. +46 21 325 719 USA: Tel. +1 203 750 7743 [REMOVED GRAPHICS]APPENDIX: [REMOVED GRAPHICS][REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/04/20020904BIT00530/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/04/20020904BIT00530/wkr0002.pdf

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar