ABB skriver ned resultatutsikterna

Report this content

ABB skriver ned resultatutsikterna Bekräftar målet att minska nettoskulden med 1,5 miljarder USD vid årsslutet 2002-10-21 - ABB meddelade idag att bolaget reviderar ned resultatutsikterna för 2002 som ett resultat av kvardröjande svaga marknader och att effekterna av företagets kostnadsminskningsprogram har kommit långsammare än förväntat. Samtidigt bekräftar ABB sitt mål att minska nettoskulden med 1,5 miljarder USD vid årsslutet, jämfört med nivån på 4,1 miljarder USD vid slutet av 2001. "De tidiga tecken på ekonomisk återhämtning som vi såg under första halvåret har inte materialiserats," säger ABB:s ordförande och koncernchef Jürgen Dormann. "Tydligheten i trenden under juli och augusti var dålig och vi ser nu att september inte har levererat den förväntade återhämtningen. Som ett resultat minskar vi nu utsikterna för resultatet." Dormann tillade att företaget har förväntat att starkare marknader skulle öka resultatet under andra halvåret. Detta skulle väga upp inverkan från nedskrivningar inom stora projekt inom Oil, Gas and Petrochemicals, förluster i Building Systems, nedskrivningar av investeringar i New Ventures och kostnadsöverdrag i Utilities. "Givet osäkerheten som omger styrkan och tidpunkten i en ekonomisk återhämtning kommer vi inte att ge en uppdaterad utsikt för resultatet vid detta tillfälle," säger Dormann. "Det som är klart att kostnadsmassan i företaget fortfarande är för stor med hänsyn till marknadsförhållandena. Vi ökar takten i våra ansträngningar att minska kostnaderna och ytterligare slimma organisationen i linje med våra kärnverksamheter kraft- och automationsteknik." Bolaget meddelar att målen på medellång sikt ses över. Som tidigare meddelats kommer bolaget att publicera resultatet för tredje kvartalet den 24 oktober 2002. Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden som inbegriper risker och osäkerheter vilka kan göra att de faktiska resultaten avviker. Dessa uttalanden baseras på nuvarande förväntningar, uppskattningar och prognoser om världsekonomin, ekonomin i de regioner och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd och ABB Ltd:s verksamhetsområden. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser är vanligen identifierbara i uttalanden som innehåller ord som t.ex. "väntar", "anser", "räknar med" eller liknande uttryck. Viktiga faktorer som kan få de faktiska resultaten att markant avvika från dessa förväntningar inkluderar, bland annat, ekonomin och marknaderna i de geografiska områden och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd:s verksamheter, marknadens mottagande av nya produkter och tjänster, förändringar av regleringar, räntor, förändringar av valutakurser samt andra faktorer som kan tas upp från tid till annan när det gäller ABB:s rapportering till US Securities and Exchange Commission. Även om ABB Ltd tror att förväntningar som avspeglas i sådana framåtsyftande uttalanden är grundade på förnuftiga antaganden kan företaget inte ge några garantier för att dessa förväntningar kommer att uppnås. För mer information kontakta: Media Relations: ABB Corporate Communications, Zurich Thomas Schmidt Tel: +41 43 317 6492 Fax: +41 43 317 7598 media.relations@ch.abb.com Investor Relations: Switzerland: Tel. +41 43 317 3804 Sweden: Tel: +46 21 325 719 USA: Tel +1 203 750 7743 Investor.relations@ch.abb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT01270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT01270/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar