ABB tar hem order värda 80 miljoner dollar till ett av Australiens största olje- och gasprojekt

Elektriferingslösningar ska kraftsätta den nya naturgasanläggningen Ichthys LNG och kompressordrivsystem ska hjälpa till att förädla naturgasen till flytande form.

2012-07-12 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem order värda runt 80 miljoner dollar på kraftteknik och mellanspänningsdrivsystem till den nya anläggningen för förädling av naturgas i närheten av Darwin i Australien. Utrustningen ska kraftförsörja anläggningen och styra kompressorerna som smälter gasen till flytande form (LNG). Runt hälften av ordervärdet bokades i slutet av första kvartalet och resterande följdorder bokades i andra kvartalet.

Projektet Ichthys LNG är ett joint venture mellan INPEX (operatören), Total, Tokyo Gas, Osaka Gas och Toho Gas och representerar det näst största olje- och gasutvecklingsprojektet i Australiens historia.

Gas från Ichthys-fältet, i Browse Basin som ligger cirka 200 kilometer utanför Australiens västkust, ska förädlas i ett första steg offshore för att avlägsna vatten och utvinna kondensat. Gasen ska sedan transporteras till gasraffinaderiet på land i Darwin via en 889 kilometer lång undervattensledning. Ichthys LNG väntas producera 8,4 miljoner ton flytande naturgas (LNG) och 1,6 miljoner ton gasol (LPG) per år samt cirka 100 000 fat kondensat per dag vid full produktion.

ABB:s utrustning kommer att bidra till att kraftförsörja gasanläggningen på land samt de kompressorer som omvandlar gasen till flytande form. ABB ska konstruera och leverera kraftlösningen till anläggningen, inklusive leveranser av nyckelutrustning såsom kraft- och distributionstransformatorer, mellanspänningsställverk, MCC-enheter samt ett system för övervakning och styrning av kraftdistributionen.

"ABB:s teknik kommer att bidra till säker och effektiv kraftförsörjning av den här nya och betydande LNG-anläggningen”, säger Bernhard Jucker, chef för ABB:s division Power Products. ”Vår egen expertis och omfattande teknikportfölj samt våra starka meriter gör ABB till en pålitlig partner till olje- och gasindustrin.”

Sex varvtalsreglerade drivsystem för mellanspänning, inklusive tvåpoliga synkronmotorer för 20 megawatt och 3 600 rpm, samt två 3,2 megawatts mellanspända varvtalsreglerade drivsystem, inklusive induktionsmotorer, ska installeras och hjälpa till att förädla naturgasen, tillsammans med spänningstransformatorer.

”ABB har starka meriter och lång erfarenhet av den här typen av tillämpningar inom olje- och gasindustrin, där tillförlitlighet och säkerhet är absolut avgörande. Vi erbjuder inte bara tillförlitliga produkter utan också ett komplett utbud av ingenjörstjänster och support för att tillgodose branschens höga krav”, säger Ulrich Spiesshofer, chef för ABB:s division Discrete Automation and Motion.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

Media Relations:
Thomas Schmidt, Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: 41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 144 000 medarbetare. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar