ABB Utilities får beställning värd över 200 MSEK

ABB Utilities får beställning värd över 200 MSEK Sex transformatorstationer för Rumänien - genombrott för modern eldistributionsteknologi 2001-12-04 -- S.C.Electrica S.A. i Rumänien har beställt sex transformatorstationer av typerna URBAN och PS-1 för sitt 110 kV eldistributionsnät av ABB Utilities. Beställningen är värd ungefär 23 miljoner euro (220 miljoner kronor). Finansieringen är nu klar och arbetet med projektet påbörjas omgående. ABB:s åtagande inkluderar konstruktion, tillverkning, uppförande, installation, test och idriftsättning. Projektet koordineras på kundsidan från Electrica huvudkontor i Bucharest men slutkunder är sex lokala distrikt. Transformatorstationerna kommer att placeras i Bucharest, Tulcea Centru, Cluj, Brasov, Tecuci och Comanesti. "Våra nya ställverkskoncept är mycket attraktiva på världsmarknaden och inte minst anläggningen i centrala Bucharest, där extra stora krav ställs på att hög säkerhetsnivå också kombineras med ett snyggt estetiskt utförande, visar tydligt på detta" säger Per Segerström, ansvarig för kraftdistributionsanläggningar inom ABB i Sverige. Projektet kommer att slutföras inom 18 månader och arbetet sker i samarbete mellan ABB i Sverige och Rumänien. Både Electrica och ABB är mycket nöjda med resultatet av förhandlingarna och ser projektet som ett genombrott för modern kraftdistributionsteknologi på den rumänska marknaden. "Med detta projekt förbättrar vi prestanda och effektivitet i vårt eldistributionsnät och jag hoppas att det är startpunkten för ett långt och fruktsamt samarbete," säger Lucian Boghiu, VD för Electrica. ABB Utilities (Energi) betjänar el-, gas- och vattenföretag - oavsett om de är statligt ägda eller privata, globala eller lokala, eller om de verkar på reglerade eller avreglerade marknader - med ett brett utbud av lösningar, från produkter till tjänster och system. Divisionen har ungefär 16 000 medarbetare. ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB har 160 000 medarbetare i mer än 100 länder. Fakta: Standardkoncept Urban Energiförsörjning till städer - modernt och ekonomiskt Eldistribution i tätbebyggda områden måste vara tillförlitlig och kostnadseffektiv. Därför måste den elektriska utrustning som erfordras för att uppnå detta, uppfylla de högsta krav. Vid planering av transformatorstationer och ställverk i tätbebyggda områden är de estetiska och säkerhetsmässiga aspekterna av största betydelse. Det är viktigt att ställverket harmonierar med miljön. Ledningar, transformatorstationer och ställverk får inte störa stadens utseende, utan skall helst smälta in i stadsbilden. På grund av höga fastighets- och tomtpriser i tätbebyggda områden bör storleken på dessa stationer vara så begränsad som möjligt. Att säkerställa personsäkerheten vid ställverk i befolkade områden är också av största betydelse. För att kunna uppfylla dessa krav i och kring städer har ABB utvecklat ett koncept med kompakta inomhusställverk för spänningsnivåer upp till 170 kV - URBAN-konceptet. Varje stad har sitt eget ansikte, varje elektriskt distributionsnät sina egna specifika krav. Tack vare URBAN-konceptet kan dessa aspekter integreras i en övertygande helhetslösning, samtidigt som konceptet erbjuder synnerligen ekonomiska systemlösningar jämfört med traditionella konstruktioner. URBAN är ett resultat av ABBs mångåriga erfarenhet som leverantör av nyckelfärdiga nätstationer. Vår världsomfattande verksamhet utgör grunden i vårt kunnande och har utgjort basen för utvecklingen av URBAN- konceptet, som nu också finns tillgängligt för dig. Ställverk för stadsmiljöer För att bidra till en positiv förändring av stadsmiljön, från utomhusstationer med stålkonstruktioner, kraftledningar, transformatorbrus och sitt mindre fördelaktiga utseende, har ABB utvecklat en kompakt inomhusstation för spänningar på upp till 170 kV. URBAN-konceptet kräver endast en femtedel av den markyta som ett konventionellt utomhusställverk kräver. Denna 80-procentiga minskning av utrymmesbehovet och den mycket begränsade miljöpåverkan gör att byggnaden kan utformas på ett sådant sätt att den smälter in i omgivningen. Kunden har också mycket stor påverkansmöjlighet av den slutliga designen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00400/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00400/bit0001.pdf

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär inom banbrytande teknik med ett omfattande erbjudande för digitala industrier. Med över 130 år av innovation är ABB idag ledande inom digitala industrier med fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den gemensamma digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s marknadsledande verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar