• news.cision.com/
  • ABB/
  • Chalmersforskare får stipendier för forskning inom förnybar energi

Chalmersforskare får stipendier för forskning inom förnybar energi

Report this content

Chalmersforskare får stipendier för forskning inom förnybar energi 2002-11-12 -- Chalmersforskarna Anna Bergek och Torbjörn Thiringer har tilldelats Gunnar Engström-stipendiet 2002. Teknologie doktor Anna Bergek får stipendiet för sin forskning om drivkrafter och hinder för svensk industriell tillväxt inom tekniker för förnybar energi. Docent Torbjörn Thiringer får stipendiet för sin forskning om vindkraftens samverkan med elnätet. Stipendierna är på 50 000 kronor. Anna Bergeks forskning fokuserar på hur den svenska industrin utnyttjar möjligheterna inom förnybar energiteknik. Trots stora satsningar har den kommersiella framgången uteblivet. Det beror dels på osäkerhet om tekniken, vilket gör aktörer ovilliga att investera, dels på bristande legitimitet eftersom förnybar energiteknik ses som en ersättning för kärnkraften. Dessa hinder förstärks av en föränderlig energipolitik. "De största utmaningarna för energipolitik och företagsstrategi är att minska osäkerheten och att öka de nya teknikernas legitimitet. Man måste hantera innovationssystemet som en helhet och skapa gynnsamma villkor för maskinindustrins utveckling", säger Anna Bergek. Anna Bergek är född och uppvuxen i Ösmo och doktorerade i teknologimanagement vid Chalmers 2002. Hon är sekreterare i utredningen om det långsiktiga energipolitiska programmet och även verksam vid Ekonomiska institutionen vid Linköpings universitet. Torbjörn Thiringers forskning rör vindkraftsmodellering, elkvalitet och nätintegration av vindkraft. "Syftet med min forskning fram tills för ett par år sedan var att kartlägga potentiella och reella elkvalitetsproblem vid installation av vindkraftverk och på så sätt kunna undanröja många av de farhågor som fanns om vindkraft, speciellt hos vissa nätbolag", säger Torbjörn Thiringer. På senare år har fokus flyttats över till hur vindkraftverk kan utgöra en mera tillförlitlig effektkälla och inte alltför lättvindigt kopplas bort från elnätet vid nätstörningar. Arbetet har bedrivits med praktisk förankring och mätningar har skett på ett 10-tal vindkraftsinstallationer runtom i landet och i Chalmers forskningslaboratorium. "Visionen är ett vindkraftverk som kan hantera omfattande nätfel och även i så stor grad som möjligt bidra till att stärka elnätet", säger Torbjörn. Torbjörn Thiringer är född i Göteborg 1966 och blev teknologie doktor vid Chalmers i Göteborg 1996 på sin avhandling om modellering av asynkronmaskinen för elnätsstudier, speciellt vindkraftsrelaterade. Han har därefter varit verksam som forskare vid Chalmers, Institutionen för elteknik, där han erhöll sin docentur 2001. Gunnar Engströms ABB-stiftelse har till uppgift att stödja och stimulera energirelaterad högskoleforskning. Stiftelsen bildades 1983 och har sedan dess delat ut ett eller flera stipendier varje år. Stipendierna delades ut 12 november i samband med en pressträff om alternativ energiförsörjning i GlashusEtt, Hammarby Sjöstad. ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i mer än 100 länder och har ungefär 146 000 medarbetare runt om i världen. För mer information kontakta: ABB Group Services Center, Corporate Research Anders Nordström Tel: 021-32 32 55 Fax: 021-32 32 12 anders.h.nordstrom@se.abb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00780/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00780/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar