Combustion Engineering begärs i konkurs, en så kallad "pre-packed Chapter 11"

Combustion Engineering begärs i konkurs, en så kallad "pre-packed Chapter 11" 2003-02-17 - ABB Ltd meddelar idag att deras dotterbolag i USA Combustion Engineering, Inc. (CE) har ansökt om konkurs (Chapter 11) i Delawares konkursdomstol, baserat på CE:s tidigare tillkännagivna förutbestämda plan (pre-packaged) för rekonstruering. Den principiella uppgörelsen för en "pre-packaged" konkursplan har tidigare förhandlats med advokater för vissa av målsägarna och godkänts av David Austern, den föreslagne representanten för framtida målsägare. Röstningsperioden för planen började i januari och är för närvarande planerad att sluta den 19 februari 2003. Fram till lördagen den 15 februari hade ungefär 103 000 röster som är för planen inkommit tillsammans med färre än 1 000 röster mot planen. CE beslutade att begära "Chapter 11" (konkursförfarande) tidigare än den 19 februari för att hindra målsägare som motsätter sig planen att i sista minuten begära företaget i ofrivillig konkurs och därigenom störa röstningsförfarandet. CE har för avsikt att omedelbart söka bekräftelse från konkursdomstolen att röstningen kommer att fortsätta och slutföras den 19 februari som tidigare planerat. CE är uppmuntrad av omfattning och det fördelaktiga utfallet av röstningen fram till dagens datum. CE kommer att söka omgående bekräftelse på den förslagna, förutbestämda planen (pre-packaged plan) för konkurs. Villkoren i den förslagna förutbestämda planen som skissades i ett pressmeddelande den 17 januari 2003, är oförändrad. ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i mer än 100 länder och har ungefär 146 000 medarbetare runt om i världen. Företaget kommer att hållas en telefonkonferens för analytiker, media och investerare klockan 17:00 CTE. Deltagare i telefonkonferensen ska ringa in på +41 91 610 41 11. En inspelning av konferensen finns tillgänglig för uppspelning under 72 timmar med start två timmar efter konferensen, ring +41 91 612 43 30. PIN-koden är 687#. Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden som inbegriper risker och osäkerheter vilka kan göra att de faktiska resultaten avviker. Dessa uttalanden baseras på nuvarande förväntningar, uppskattningar och prognoser om världsekonomin, ekonomin i de regioner och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd och ABB Ltd:s verksamhetsområden. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser är vanligen identifierbara i uttalanden som innehåller ord som t.ex. "väntar", "anser", "räknar med" eller liknande uttryck. Viktiga faktorer som kan få de faktiska resultaten att markant avvika från dessa förväntningar inkluderar, bland annat, ekonomin och marknaderna i de geografiska områden och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd:s verksamheter, marknadens mottagande av nya produkter och tjänster, förändringar av regleringar, räntor, förändringar av valutakurser samt andra faktorer som kan tas upp från tid till annan när det gäller ABB:s rapportering till US Securities and Exchange Commission. Även om ABB Ltd tror att förväntningar som avspeglas i sådana framåtsyftande uttalanden är grundade på förnuftiga antaganden kan företaget inte ge några garantier för att dessa förväntningar kommer att uppnås. För mer information kontakta: Media Relations: ABB Corporate Communications, Zurich Thomas Schmidt Tel: +41 43 317 6492 Fax: +41 43 317 7958 media.relations@ch.abb.com Investor Relations: Switzerland: Tel. +41 43 317 3804 Sweden: Tel: +46 21 325 719 USA: Tel +1 203 750 7743 Investor.relations@ch.abb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00850/wkr0002.pdf

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 144 000 medarbetare. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar