SVC Light förbättrar elnätet i Austin, Texas

SVC Light förbättrar elnätet i Austin, Texas ABB förser gaskraftverk mitt i staden med den miljövänliga SVC Light- tekniken Zürich, Schweiz den 4 mars, 2003 - ABB som är ledande inom kraft- och automationsteknik - har fått en order värd 14 miljoner dollar från Austin Energy i Texas. Ordern avser konstruktion, tillverkning och installation av utrustning för statisk effektkompensering (STATCOM) vid transformatorstationen Pedernales före oktober 2004. ABB levererar STATCOM-utrustningen, som bygger på företagets patenterade SVC Light®-teknik. Den innebär att Austin Energy kan stänga ett gaskraftverk som ligger mitt i stan. STATCOM-utrustningen styr nätspänningen dynamiskt och förbättrar stabiliteten i kraftöverförings- och distributionssystemen. Enligt avtalet kommer ABB att installera en STATCOM-utrustning som till fullo utnyttjar företagets unika innovationer inom effekthalvledartekniken och som har möjliggjort oöverträffad höghastighetsstyrning i kraftöverföringssystem. Denna utveckling har lett till banbrytande produkter som HVDC Light® och SVC Light®. I Austin valde man dessutom Light®-tekniken eftersom den är kompakt och kan installeras på platser där utrymmet är begränsat. Ordern understryker ABB:s fortsatta framgångar inom det som man i elbranschen kallar FACTS. FACTS står för Flexible AC Transmission Systems (ung. flexibla överföringssystem för växelström) och innefattar en mängd tekniker som förbättrar säkerheten och kapaciteten samt ökar flexibiliteten i kraftöverföringssystemen. "FACTS innebär stora besparingar för större elleverantörer eftersom de slipper investera i dyra och tidskrävande förbättringar av infrastrukturen." säger Josef Duerr, chef för ABB:s affärsområde Power Systems. ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Företagets lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för elleverantörer och industrier. ABB-koncernen verkar i mer än 100 länder och har cirka 139 000 anställda. För mer information: ABB Power Technologies, Sverige Anders Sörman Tel: +46 240 78 27 01 Anders.sorman@se.abb.com ABB Power Technologies, Sverige Rolf Grünbaum, civiling. Tel: +46 21 32 48 16 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/17/20030317BIT00890/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/17/20030317BIT00890/wkr0002.pdf

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 144 000 medarbetare. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar