Absolicon samarbetar med WWF och Unilever i Kenya

Under våren gjorde Absolicon ett nedslag hos teindustrin i Kenya dit vi inbjudits för att undersöka möjligheterna att ersätta eukalyptusved med sol. Resan var en del av en förstudie inom programmet Demo Environment. Besöken hos tefabrikerna har resulterat i spännande samarbeten och nu planerar Absolicon för pilotinstallationer.

I Kenya förbrukar Eukalyptus plantagerna mycket vatten, torkar ut marken och förstör våtmarker. En del av den torkkatastrof som nu drabbar Östafrika beror på ändrad markanvändning. Absolicons solfångare kan generera ånga för att torka tebladen och ersätta de enorma mängder eukalyptusved som idag eldas.

Nu har WWF i Kenya gjort en ansökan till Nordic Climate Fund (NCF) om €500 000 för att ta förstudiens resultat vidare och bygga ett antal pilotanläggningar.

Två företag samarbetar med WWF i projektet: det multinationella bolaget Unilever med varumärket Lipton och ett kenyanskt stort privatägt bolag Sotik Tea. I projektet deltar även en kooperation av teodlare som tillsammans driver 60 tefabriker runt om i Kenya, KTDA.

Parallellt har även teknikföretaget Tealand Engeneering, som levererar utrustning till teindustrin i Kericho, sökt 1,8 MSEK från Tillväxtverket i andra steget av programmet Demo Environment för att göra pilotinstallationer med Absolicons teknik.

Absolicon stödjer båda projekten och kommer att deltaga med medfinansiering om ansökningarna beviljas. Det skall dock noteras att bolagets huvudfokus ligger på Kina.

Mer information om Kenyas teodlingar publicerades i kvartalsrapporten Q2 2017.

Joakim Byström
vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 070-2976130


I en typisk teindustri är 90% av energiförbrukningen värme. El behövs bara för att driva fläktar, maskiner och belysning. Absolicons vd Joakim Byström på Unilevers teplantage Kericho Estate, Kenya.

Om oss

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg samt är den enda solföljande solfångaren i världen med certifieringen SOLAR KEYMARK.Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina med kapacitet att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Prenumerera

Dokument & länkar