Analysguiden: Solfångare för hållbar framtid

Absolicon har genom en första försäljning av en produktionslina öppnat dörrar till den stora marknaden i öst, Kina. Med pågående globala satsningar på grön energi är den potentiella uppsidan stor, liksom risken.

Absolicon (bolaget) har utvecklat en solfångare som lämpar sig väl för bland annat industriellt bruk liksom för fjärrvärme. Jämfört mot plana solfångare kan bolagets teknologi generera högre temperaturer vilket breddar marknaden. Bolaget har två affärsmodeller: (i) Att sälja och leverera solfångare till industrier, solkyla och fjärrvärme samt (ii) att sälja hela produktionslinjer mot en engångsbetalning samt licensavgift per tillverkad solfångare och därefter sälja insatsvaror för produktionen av solfångarna.  Den sistnämnda möjliggör för bolaget att snabbt etablera sin teknologi på marknader med låga kostnader, så som Kina.

Under 2016 investerades totalt nästan 242 miljarder USD i förnybar energi. Bolaget har ingått ett avtal om försäljning av en produktionslina till Kina. Avtalet är bolagets första och arbetet med att leverera under första kvartalet 2018 fortlöper. Avtalets värde uppgår till cirka 19,5 miljoner RMB och inkluderar även cirka 400 kvadratmeter solfångare för att sätta upp referensinstallationer. Avtalet är ett första steg mot en etablera affärsmodellen på den stora marknaden i Kina. Vidare arbetar bolaget med den egna produktionslinan som skall användas som referens men även för egen produktion till försäljning mot Europa.

Absolicon har tagit viktiga framsteg vilket skapar förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. Vägen dit är lång och risken således hög. För att uppskatta ett motiverat pris per aktie har vi utgått från ett antaget scenario och nuvärdesberäknat tillhörande kassaflöden. Genom denna metod beräknas riktkursen till 185 kronor per aktie för de kommande tre månaderna. Vi inleder bevakningen med rekommendation Minska.

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Om oss

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg samt är den enda solföljande solfångaren i världen med certifieringen SOLAR KEYMARK.Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina med kapacitet att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Prenumerera