Marknadsmeddelande 201/18 – Sista dag för handel med BTA i Absolicon Solar Collector AB

Sista dag för handel med bolagets betalda tecknade aktie, ABSL BTA, är den
27 augusti, 2018.

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: ABSL BTA
ISIN-kod: SE0011337104
Orderboks-ID: 4D9C
CFI: ESNUFR
FISN: ABSOLICONS/SH
Sista handelsdag: 27 augusti, 2018

Stockholm den 24 augusti, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg samt är den enda solföljande solfångaren i världen med certifieringen SOLAR KEYMARK.Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina med kapacitet att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.