AcadeMedia delårsrapport 1 jan - 30 jun 2004

AcadeMedia - Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2004 - Nettoomsättningen under första halvåret minskade med 7 procent till 42,3 (45,3) mkr. - Resultat för första halvåret: Rörelseresultat -2,4 (-20,9) mkr. Resultat efter skatt 3,6 (-20,3) mkr. Resultat per aktie 1,13 (-0,63) kr. 1 april - 30 juni 2004 - Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 4 procent till 23,1 (22,3) mkr. - Resultat för andra kvartalet: Rörelseresultat -0,6 (-12,9) mkr. Resultat efter skatt 5,5 (-12,6) mkr. Resultat per aktie 1,72 (-0,60) kr. - Rörelsen genererade ett positivt kassaflöde. - Den breddning av verksamheten som genomfördes föregående år fortsätter att ge utdelning och ledde till en stark orderingång även under andra kvartalet. - Förvärv av Företagspoolen och Reagens Simulation har tillfört ytterligare kompetens och affärsmöjligheter. - Flera tecknade ramavtal och order inom affärsenheten NextWork kommer att bidra till fortsatt tillväxt under året. Leverans påbörjats i andra kvartalet på ramavtal med ett ordervärde uppgående till 16 mkr. - Orderstocken per 18 augusti 2004 uppgår till 96 mkr (73,5 mkr) för hela koncernen, inklusive förvärvade verksamheter. - Placeringen i BTS är en mycket lyckad satsning. Försäljning av 200.000 aktier medförde en reavinst på 5,7 mkr. För mer information vänligen kontakta: Lars G Mattsson, CEO, lars.g.mattsson@academedia.se Telefon: +46 (0)8 562 156 00 Mobil: +46 (0)704 40 40 64 Charlotte Arvidsson, CFO, charlotte.arvidsson@academedia.se Telefon: +46 (0)8 562 156 00 Mobil: +46 (0)704 40 40 29 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/18/20040818BIT00140/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar