Academedia delårsrapport 1 januari - 30 september 2004

Academedia - Delårsrapport 1 juli - 30 september 2004 * Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 113 procent till 37,1 (17,4) mkr. Organisk tillväxt uppgår till 26 procent. * Resultat för tredje kvartalet: Rörelseresultat -0,6 (-9,0) mkr. Resultat efter skatt -0,7 (-8,9) mkr. Resultat per aktie -0,22 (-2,79) kr. * Den breddning av verksamheten som genomfördes föregående år fortsätter att ge utdelning och ledde till en stark orderingång även under tredje kvartalet. * Förvärv av Eductus har tillfört ytterligare kompetens och affärsmöjligheter och bör mer än fördubbla koncernens omsättning under de närmaste tolv månaderna. * Värdet på gällande avtal och ramavtal samt orderstock per 31 oktober 2004 uppgår till 117 mkr (58 mkr) för hela koncernen, inklusive förvärvade verksamheter. 1 januari - 30 september 2004 * Nettoomsättningen under årets första nio månader ökade med 27 procent i jämförelse med föregående år 79,5 (62,7) mkr. Organisk tillväxt uppgår till 3 procent. * Resultat för perioden: Rörelseresultat -3,0 (-29,9) mkr. Resultat efter skatt 2,9 (-29,2) mkr. Resultat per aktie 0,91 (-9,15) kr. För mer information vänligen kontakta: Lars G Mattsson, CEO, lars.g.mattsson@academedia.se Telefon: +46 (0)8 562 156 00 Mobil: +46 (0)704 40 40 64 Charlotte Arvidsson, CFO, charlotte.arvidsson@academedia.se Telefon: +46 (0)8 562 156 00 Mobil: +46 (0)704 40 40 29 Academedia AB (publ), Adress: Knarrarnäsgatan 7 164 40 Kista ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT00010/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar