Academedia förvärvar computer research stockholmsverksamhet

ACADEMEDIA FÖRVÄRVAR COMPUTER RESEARCH STOCKHOLMSVERKSAMHET AcadeMedia har förvärvat Computer Researchs verksamhet i Stockholm. Genom förvärvet blir AcadeMedia en rikstäckande totalleverantör av IT- utbildning. Förvärvet av Computer Research ligger i linje med AcadeMedias förvärvsstrategi. Computer Research tillför spetskompetens inom hela Microsoftområdet - såväl användarutbildning som avancerad spetsutbildning. Detta har tidigare saknats inom AcadeMedia. AcadeMedia kan nu erbjuda ett bredare kursutbud till befintliga och nya kunder. Utbildningsformen omfattar schemalagd undervisning i traditionell klassrumsmiljö, företagsanpassad utbildning hos kund och flexibla utbildningsformer där klassrumsundervisning och e-learning kombineras efter elevens behov. I anslutning till utbildningsverksamheten bedrivs konsultverksamhet i samband med exempelvis migrering från en IT-plattform till en annan eller vid effektivisering av IT-användningen. Efter förvärvet finns Academedia representerad i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle, Härnösand och Köpenhamn. Vi kan därför bedriva utbildningsuppdrag i hela Sverige. För ytterligare information, kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Phone: +46 (0) 8 671 09 73 Mobile +46 (0) 704 40 40 64 AcadeMedias verksamhet är inriktad på utveckling av interaktiva kunskapslösningar till individer och företag. I Academedia ingår dotterbolagen, Gravity, MacMeckarna och Masters of Media. Academedia är nordens största företag inom interaktivt lärande och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. AcadeMedia, med dotterbolag, finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle och har ca. 120 anställda. Gravity stödjer företagsledningar att effektivisera affärskritiska processer med hjälp av digitala interaktiva kunskapslösningar. Gravity analyserar den del av kundernas kritiska affärsprocesser som är kunskapsberoende och levererar skräddarsydda kunskapslösningar som skapar mätbara resultatförbättringar, konkurrensfördelar och tillväxt. Leverans sker vanligtvis genom webbaserade lösningar. Sedan 1988 har Gravity levererat mer än 600 kunskapslösningar. MacMeckarna bedriver avancerad konsultverksamhet samt utbildning genom bl a länsarbetsnämnderna inom ny media- och informationsteknik till bl.a. tidnings-, reklam- och informationsbranschen. I MacMeckarna ingår även landets största yrkeshögskola, Masters of Media. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT01080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT01080/wkr0002.pdf

Om oss

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar