AcadeMedia tecknar ramavtal om ett värde av maximalt 3,9 mkr

AcadeMedia tecknar avtal om utbildning av säljare för detaljhandeln. AcadeMedia tecknar ramavtal med Länsarbetsnämnden i Stockholm inom projektet Retail om utbildning av butikssäljare för detaljhandeln. Fullt utnyttjat uppgår ordervärdet till 1,3 mkr med förlängning till ett värde av ytterligare 2,6 mkr. AcadeMedia har tecknat avtal med Länsarbetsnämnden i Stockholm om att leverera utbildning avseende butikssäljare för detaljhandeln. Syfte och mål med utbildningen är att deltagarna efter avslutad utbildning skall erhålla en anställning inom detaljhandeln. Avtalet löper från 2004-08-30 och till 2005-12-31. Länsarbetsnämnden har i avtalet förbehållit sig att senast i december 2005 meddela om man vill förlänga avtalet med ytterligare ett år och till en ökad volym om 2,6 mkr. Avtalet har möjliggjorts genom förvärvet av Företagspoolen som genomfördes i juni i år. Utbildningen kommer, genom förvärvet av Reagens Simulation AB, att kunna göras ännu mer realistiska genom användning av Reagens simuleringsverktyg. AcadeMedias utbildning består av två block, introduktion respektive yrkesutbildning. Under introduktionsveckorna får kursdeltagarna svar på hur det är att arbeta inom butik och detaljhandel. I blocket ingår bland annat utbildning om detaljhandelns uppbyggnad, studiebesök samt information om yrkesrollen. I block två, yrkesutbildningen, ingår bland annat säljteknik, kundbehov, service, marknadsföring, butiksekonomi, säkerhet samt grundläggande datautbildning. Blocket avslutas med arbetsplatsförlagdpraktik hos något av de företag som ingår i projektet. Samtliga utbildningar är uppbyggda efter en välbeprövad metod där lärarundervisning varvas med webbaserade självstudier och fortlöpande praktik där de nya kunskaperna direkt kan omsättas i handling. Erfarenheterna hittills är goda. I genomsnitt har 85 procent erhållit fast arbete efter genomgånget program. Toppnoteringen ligger på 96 procent. I det programmet deltog en person som varit arbetslös i sju år och genomgått mängder av arbetsmarknadsaktiviteter utan framgång. Inom samma koncept har AcadeMedia idag fler än 25 olika yrkesroller. Motsvarande verksamhet bedrivs sedan hösten 2003 även i Danmark med motsvarande framgång. Stockholm den 20 augusti 2004 AcadeMedia AB (publ) Lars G Mattsson För ytterligare information, kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Tel: +46 (0)8 562 156 02 Mobil +46 (0)704 40 40 64 AcadeMedia levererar tjänster och produkter för vinstdrivande kompetensutveckling. AcadeMedia finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Östersund, Sundsvall, Oslo och Köpenhamn. AcadeMedia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/20/20040819BIT00270/wkr0001.pdf

Om oss

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar