ACADEMEDIA TECKNAR RAMAVTAL OM MAXIMALT 11 MKR

Academedia med dotterbolaget Eductus vinner Migrationsverkets upphandling av utbildningen ”Svenska för invandrare”. Utbildningen avser asylsökande i hela Örebro län. Fullt utnyttjat uppgår kan värdet uppgå till 11 mkr under 2005. Avtalet innehåller möjlighet till förlängningen under 2006 och 2007 till lika stora årliga värden.

Academedia Eductus har tecknat avtal med Migrationsverket i Örebro om att leverera utbildning avseende svenska för invandrare (Sfi). Syfte och mål med utbildningen är att de asylsökande ska få kunskaper i svenska under tiden de väntar på asylbeslutet. - Utbildningen följer fastställda mål enligt Skolverkets normer, säger Hans Prevander, VD på Eductus. Vi utbildar deltagarna i svenska och utgår från den nivå där de befinner sig – allt från analfabeter till utbildning på högre nivå. Eductus erbjuder en flexibel svenskundervisning som svarar mot individens förutsättningar och behov. Deltagarna studerar även samhällskunskap för att få kunskap om och förståelse för samhällets organisation och dess grundläggande värderingar för att underlätta integrationen. Avtalet löper från 2005-01-10 till 2005-12-31, med option under 2006 och 2007. Eductus metod bygger på att skapa tydliga och motiverande mål för deltagarna. Eductus är ett självständigt och affärsdrivande dotterbolag inom Academediakoncernen. Academedia levererar tjänster och produkter för kompetensutveckling och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Phone: +46 (0)8 562 156 02 Mobile +46 (0)704 40 40 64 Academedia levererar tjänster och produkter för kompetensutveckling som skapar bestående resultat. Academedia finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Östersund, Sundsvall, Köpenhamn och Oslo. Academedia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Om oss

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar