AcadeMedia tecknar ramavtal på 3,2 mkr

AcadeMedia tecknar ramavtal om 3,2 mkr. AcadeMedia tecknar ramavtal med Länsarbetsnämnden i Jämtland för lärlingsutbildning i Östersund och Berg kommuner. Minimivärdet är 540 tkr. Fullt utnyttjat uppgår ordervärdet till 3,2 mkr. Avtalet med Länsarbetsnämnden i Jämtland innefattar leverans av lärlingsutbildning inom ett antal yrkesområden. Behovet på arbetsmarknaden kommer att styra leveransen. Avtalet har möjliggjorts genom förvärvet av Företagspoolen som genomfördes i juni i år. Avtalet löper från 2004-09-01 och till 2005-08-31. Länsarbetsnämnden har i avtalet förbehållit sig rätten att senare förlänga avtalet med ytterligare ett år och till motsvarande volym. Syftet och målet med utbildningen är att deltagarna efter avslutad utbildning skall erhålla anställning hos lärlingsföretaget eller ett annat företag inom samma bransch. Utbildningen består av tre block, inledande praktik, teori och lärlingstid. Under den inledande praktiken får kursdeltagarna möjlighet att prova yrkesrollen för att säkerställa att yrkesvalet är rätt. Vid kursstart skapas en individuell handlings och utbildningsplan som baseras på kursdeltagarens bakgrund och lärlingsföretagets kompetenskrav. Under lärlingsperioden genomgår kursdeltagaren ett antal obligatoriska delkursen samt individuell spetsutbildning. Längden på utbildningen kommer att variera utifrån de individuella utbildningsplanerna. Normal studietid för de längre utbildningarna är 30 veckor. AcadeMedia har idag mer än fem års erfarenhet att genom omskolning, med användning av utbildningsformer för flexibelt lärande, skapa nya karriärmöjligheter för individer som känner att de fastnat i fel yrkesroll eller blivit arbetslös för att kompetensen inte matchar efterfrågan på arbetsmarknaden. Motsvarande program bedrivs även för långtidssjukskrivna. AcadeMedia bedriver verksamhet inom detta område i Sverige och i Danmark. I genomsnitt får 85 procent nya arbeten. Stockholm 2004-08-27 Lars G. Matsson ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/27/20040827BIT00030/wkr0001.pdf

Om oss

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar