AcadeMedias dotterbolag Gravity e-learning öppnar kontor i Göteborg

AcadeMedias dotterbolag Gravity e-learning öppnar kontor i Göteborg Academedias dotterbolag Gravity e-learning AB expanderar med ett nytt kontor i Göteborg. Kundernas efterfrågan på Gravitys kunskap i kombination med att det i regionen finns gott om spännande specialistkompetens inom knowledge management, pedagogik, teknik och kommunikation gör att Göteborg är ett naturligt val för Gravity för att etablera sitt tredje kontor i Sverige. Tillväxten är organisk och i starten kommer Göteborgskontoret att ha 9 anställda men vid årsskiftet beräknas ca 30 personer vara anställda. Den organiska tillväxten är frukten av Gravitys lyckade rekryteringskampanj som gav 35 nya medarbetare i Sverige. Detta ger Gravity en organisk tillväxt på 50 % första halvåret 00 och Gravity är därmed 100 anställda i Sverige. För mer information: Lennart Ljungbäck, VD Gravity e-learning, tel. 0704-404033, lennart.ljungback@gravity.se Anders Ahlqvist, Göteborgsansvarig Gravity e-learning, tel. 0704-404046, anders.ahlqvist@gravity.se Gravity e-learning AB erbjuder en lösning som ökar kundernas konkurrenskraft. Genom att analysera de affärsprocesser som våra kunder behöver förbättra kan vi erbjuda skräddarsydda e-learning lösningar. Med andra ord, vi effektiviserar våra kunders affärsprocesser genom e- learning. AcadeMedia är ett Internetföretag med inriktning på e-learning. Dotterbolaget Gravity e-learning erbjuder interaktiv kompetensöverföring och knowledge management, och producerar utbildningssystem på intranät, Internet och CD-ROM/DVD. Dotterbolaget MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media- och informationsteknik genom bl.a. landets största yrkeshögskola Masters of Media. Dotterbolaget AcadeMedia World är en utbildningsportal som innehåller en mängd egenutvecklade och avancerade utbildningar inom ny media- och informationsteknik. AcadeMedia är idag SBI-noterat och har ansökt om notering på O-listan. Koncernen har drygt 180 anställda. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00470/bit0002.pdf

Om oss

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar