Academedias gravity e-learning ab erhåller order från Volvo car corporation.

ACADEMEDIAS GRAVITY E-LEARNING AB ERHÅLLER ORDER FRÅN VOLVO CAR CORPORATION. Gravity har fått uppdraget att leverera en lösning som ska stödja Volvo Cars produktutbildning. Lösningen skall stödja det globala återförsäljarnätet vid introduktion av nya bilmodeller. Syftet är att ge återförsäljarna möjlighet att vara delaktiga under lanseringsprocessen. Lösningen lanseras under hösten 2002. Ordervärdet uppgår till drygt 1 Mkr. För mer information, kontakta: Greg Tsakiris, CEO Gravity e-learning AB E-mail: greg.tsakiris@gravity.se Phone: +46 (0)40 607 10 10 Mobile.: +46 (0)704 40 40 26 AcadeMedia AB [ACAD B] är ett företag med inriktning på e-learning. Dotterbolaget Gravity erbjuder interaktiv kompetensöverföring och knowledge management samt producerar utbildningssystem på intranät, Internet och CD/DVD. Dotterbolaget MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media- och informationsteknik samt landets största yrkeshögskola, Masters of Media. Dotterbolaget AcadeMedia World är en utbildningsportal med egenutvecklade och avancerade utbildningar inom ny media- och informationsteknik. Dotterbolaget Rekall bygger infrastruktur med kraftfulla sändningsnät för video, ljud och andra tyngre mediamängder över intranät och Internet. Koncernen har cirka 160 medarbetare och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00540/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00540/bit0002.pdf

Om oss

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 500 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 179 900 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar