Kvartalsrapport januari - mars 2003 Academedia ab (publ)

KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2003 ACADEMEDIA AB (PUBL) 22 april 2003 · Lönsamhet är högsta fokus i alla delar i koncernen · Inflyttning till nya, effektivare och billigare lokaler i Stockholm · Nettoomsättning för kvartal 1 uppgår till 23,0 Mkr (23,2 Mkr) · Rörelseresultat -8,0 Mkr (-2,8 Mkr) -7,7 Mkr (-1,9 Mkr) · Från och med kvartal 2 kommer kostnaderna att minska med 5 Mkr per kvartal · Förvärv av rörelsen i Computer Research AB, i februari 2003, och ARENA AB, i april 2003, vilket beräknas tillföra en sammanlagd årsomsättning under innevarande år på ca 11 Mkr · Orderstocken för AcadeMedia per 22 april 2003 uppgår till 81,4 Mkr (65,0 Mkr) · Förhandsbesked och optioner vid kvartalets utgång på 50,2 Mkr (54,5 Mkr) inom AcadeMedia Education och AcadeMedia Works För mer information vänligen kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Telefon: +46 (0)8 562 156 10 Mobil: +46 (0)704 40 40 64 Adress: Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT01020/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT01020/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar