Ny VD för Academedia AB

NY VD FÖR ACADEMEDIA AB Styrelsen för Academedia utser Sten Johansson till ny VD för Academedia AB med omedelbart tillträde. Sten Johansson är 34 år och civilekonom. Han kommer senast från från Traction och har tidigare arbetat inom Trelleborg och Skanska. Tidigare VD Peter Ollén har sagt upp sig. Styrelseordförande Bengt Stillström för mer info kontakta: Bengt Stillström, syrelseordförande bengt.stillstrom@traction.se tel 0704 - 40 40 99 eller Sten Johansson, VD sten.johansson@academedia.se tel 0708 - 27 48 82 eller besök www.academedia.se AcadeMedia AB är ett företag med inriktning på e-learning. Dotterbolaget Gravity e-learning erbjuder interaktiv kompetensöverföring och knowledge management,och producerar utbildningssystem på intranät,Internet och CD-rom/DVD. Dotterbolaget MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media-och informationsteknik genom bl a landets största yrkeshögskola,Masters of Media.Dotterbolaget AcadeMedia World är en utbildningsportal som innehåller en mängd egenutvecklade och avancerade utbildningar inom ny media-och informationsteknik. Koncernen har ca 200 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00900/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00900/bit0002.pdf

Om oss

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 500 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 179 900 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar