RÄTTELSE: Bortse från pressmeddelande som sändes tidigare idag. Här följer det rätta pressmeddelandet

Pressmeddelande 2000-06-30 AcadeMedia AB förstärker sin styrelse AcadeMedias styrelse förstärks med Rickard Björklund. Rickard Björklund, tidigare VD på Matteus Fondkommission, kommer formellt att väljas in på nästkommande bolagsstämma, men knyts till styrelsearbetet i AcadeMedia redan nu. Förutom Rickard Björklund ingår i AcadeMedias styrelse Bengt Stillström, VD på AB Traction , Ingemar Olsson, VD på Metronome Film & Television AB och Joakim Sundqvist, tf VD i AcadeMedia AB. För mer information, var god kontakta Bengt Stillström, styrelseordförande i AcadeMedia, 08 - 506 28 900 eller bengt.stillström@traction.se AcadeMedia är ett Internetföretag med inriktning på e-learning. Dotterbolaget Gravity e-learning erbjuder interaktiv kompetensöverföring och knowledge management, och producerar utbildningssystem på intranät, Internet och CD-ROM/DVD. Dotterbolaget MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media- och informationsteknik genom bl.a. landets största yrkeshögskola Masters of Media. AcadeMedia är idag SBI-noterat och har ansökt om notering på O-listan. Koncernen har drygt 180 anställda. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT01100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT01100/bit0002.pdf

Om oss

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 500 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 179 900 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar