Acando säkerställer nya EU-krav hos svensk bank

Under 2018 träder ett EU-direktiv i kraft med avseende att öka insynen på värdepappersmarknaden. I stort sett alla aktörer på värdepappersmarknaden omfattas av det nya regelverket och Acando har fått i uppdrag att hjälpa en av Sveriges största banker med att säkerställa att man uppfyller de regulatoriska kraven.

Den 3 januari 2018 träder regelverket MiFID II i kraft. MiFID är en förkortning av Markets in Financial Instruments Directive och är EU:s direktiv och förordning om marknader för finansiella instrument, som reglerar handel med värdepapper inom EU och ESS. MiFIR är en åtföljande förordning med regler som tillämpas direkt av medlemsländerna. Huvudsyftet med direktivet är att stärka skyddet för den enskilde investeraren, öka transparens och insyn på värdepappersmarknaden och samtidigt ge myndigheter möjlighet till bättre översyn och kontroll. Direktivet berör så gott som alla aktörer på värdepappersmarknaden, och i stort sett alla värdepappersprodukter och tillgångsslag omfattas av det nya regelverket.

Den svenska banken som Acando hjälpt driver ett program som syftar till att säkerställa att man uppfyller de regulatoriska kraven enligt MiFID II/MIFIR. Programmet består av 16 projekt, och omfattar i princip hela verksamheten, både inom affären och inom IT.

- Mer än 200 personer är involverade i MiFID II programmet och Acando leder programmets centrala PMO. Vi hjälper kunden med bland annat programledningsstöd, programkommunikation, hantering av det regulatoriska scoopet samt rapportering och uppföljning, säger Mona Thörnberg, konsult på Acando.

För mer information vänligen kontakta:
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com
Anders Sjökvist, Head of Consulting, +46 (0)70 639 9726, anders.sjökvist@acando.com

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 1700 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2016 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Acando is now a part of CGI

Prenumerera